Nedbemanner i 3. kvartal

lærlinger

Hotell- og restaurantbransjen kommer desidert verst ut, med netto bemanningsutsikter på -39 prosent.

Det blir trolig nedbemanning også i tredje kvartal. Dagens høye arbeidsledighet ser ut til å holde seg utover høsten, viser ferske tall fra Manpower.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for tredje kvartal gir grunn til pessimisme for norsk arbeidsliv. Det er flere arbeidsgivere som planlegger å redusere arbeidsstokken sin enn det er som planlegger å øke. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter er på -7 prosent. Dette er andelen som forventer oppbemanning minus andelen som forventer nedbemanning. Tallet er det svakeste siden undersøkelsen begynte for 17 år siden.

– Vi har en historisk høy arbeidsledighet i Norge akkurat nå. Dessverre tyder resultatene våre på at arbeidsmarkedet ikke vil normalisere seg med det første. Selv om noen sektorer skiller seg ut, er det generelle bildet at etterspørselen etter arbeidskraft vil være lav over sommeren, sier Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup Norge.

Covid-19 skaper stor usikkerhet

Implikasjonene av Covid-19 skaper stor usikkerhet blant norske arbeidsgivere. Nær 6 av 10 arbeidsgivere vet ikke når de kan forvente at vi er tilbake til en normal situasjon. Samtidig svarer nær halvparten at Covid-19 har påvirket virksomheten deres negativt.

- Vi står i en alvorlig og uoversiktlig situasjon, og kommer til å kjenne på konsekvensene av epidemien i lang tid fremover, sier Brath. - I tillegg til Covid-19 er utviklingen i oljeprisen en tilleggsfaktor som gjør norske arbeidsgivere er usikre på fremtiden.

Hotell og restaurant mest negativ

Arbeidsgiverne i undersøkelsen er delt inn i syv sektorer. Bemanningsutsiktene faller på tvers av alle disse. Hotell- og restaurantbransjen kommer desidert verst ut, med netto bemanningsutsikter på -39 prosent. Byggebransjen er én av to sektorer med positive bemanningsutsikter. Her er netto bemanningsutsikter på +4 prosent. Det er imidlertid 38 prosentpoeng lavere enn i forrige kvartal, og innenfor feilmarginen til undersøkelsen.

Kystregionene hardest rammet

Østlandet er den regionen som ser ut til å klare seg best, med netto bemanningsutsikter på +1 prosent. For kystregionene Sørvest- og Nord-Norge ser det derimot mørkt ut. Her er netto bemanningsutsikter henholdsvis -12 og -16 prosent.

Bare for et kvartal siden var arbeidsmarkedet på det mest optimistiske på åtte år. Da var netto bemanningsutsikter på +16 prosent. Men det var før Covid-19.

– Arbeidsgiverne sitter stille i båten. Selv om det er gode vekstmuligheter på lang sikt, og mange høyt kvalifiserte kandidater som nå går ledige, er det bare noen få som vil ta sjansen på å vokse, sier Brath.

ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en ledende indikator på utviklingen i arbeidsmarkedet, og ble gjennomført med et representativt utvalg på 418 norske arbeidsgivere i slutten av april. På grunn av koronautbruddet er antallet respondenter lavere enn vanlig. Hver respondent ble spurt: «Hvordan forventer du at totalbemanningen der du er vil endre seg i de tre månedene frem til slutten av september 2020 sammenliknet med nåværende kvartal?» Netto bemanningsutsikter er regnet ut ved å trekke andelen som svarte de forventer nedbemanning fra andelen som svarte de forventer oppbemanning. Tallene er sesongjusterte.

Arbeidsmarkedsbarometeret er en del av den internasjonale undersøkelsen Manpower Employment Outlook Survey (Meos), gjennomført med 34.000 respondenter i 43 land.

Se Outlook Survey Norway (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt