- Bemanningsbransjen er viktig for kommunene

tre personer

Fra venstre: Styrer på Sundheimen, Janne Thode, direktør i Reflekt Katharine Gude og Høyres kommunepolitiske talsperson Ove Trellevik.

- Bemanningsbransjen spiller en avgjørende rolle for kommunesektoren. Uten den fleksibiliteten, som de tilbyr, ville tjenestene i kommunene både blitt mer kostbare og kanskje ikke av samme kvalitet, sier Høyres kommunepolitiske talsperson Ove Trellevik.

Ove Trellevik besøkte i går Sundheimen sykehjem i Øygarden utenfor Bergen sammen med vår medlemsbedrift Reflekt.

- Vi hadde en gjennomgang av behovet for helsepersonell under korona og situasjonen fremover der man trolig vil mangle sykepleiere og annet personell. Særlig distrikts-Norge er i en krevende situasjon, sier Katharine Gude som er direktør i bemanningsbedriften Reflekt. Styrer på Sundheimen, Janne Thode Janne kan fortelle at rekruttering er krevende. Hun har nå blant annet hatt en stilling utlyst og ubesatt i et helt år.

Sliter på den faste staben

- Vi har sett eksempler på at nå man ikke bruker vikarbyrå, så sliter en unødvendig hardt på den fast tilsatte staben, sier Ove Trellevik.

- Omsorgtjenestene i en kommune skal tilbyes brukerne 24/7/365 dager i året. En turnuskabal med bare heltidsansatte fra kommunen er praktisk umulig å få til innenfor rimelig kostnadskonsekvens. Å presse arbeidstakere til å jobbe annen hver helg mot sin vilje medfører også dårlig rekrutering og høyere sykefravær. Drømmen enkelte har om bare 100 prosent heltidsstillinger i kommunene går bare ikke opp, sier Trellevik.

God kost/nytte

Trellevik mener at den beste «kost/nytte løsningen» i praksis mange steder er en kombinasjon av en andel fast tilsatte i kommunen, med et tillegg fra vikarbyrå som står ansvarlig for en andel av årsverk produksjonen. Summen dekker kommunen eller institusjonens totale behov.

- For å optimalisere drift og kvalitet så mener jeg kommunene i større grad bør benytte seg av bemanningstjenester. Det gir bedre ressursutnyttelse, og det gir bedre fleksibilitet for mange som velger å jobbe i vikarbyrå, sier Trellevik.

- For nyutdannede er det også en unik mulighet til å skaffe seg erfaring fra flere instruksjoner før en velger «sin karrierevei» enten i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten, sier han.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt