Bemanningsbransjen er tilbake til nivået før korona

Justerte tall for 3. kvartal 2021 viser en vekst i aktiviteten på 18,2%. At veksten er betydelig var forventet sett i lys av at man sammenlikner med et kvartal hvor mye var preget av koronakrisen. På tross av vekst på mange områder er det fortsatt en negativ utvikling innen bygg og anlegg og tekniske tjenester.

Aktiviteten i bemanningsbransjen er nå tilbake på pre-korona nivå. Dette viser statistikk som NHO Service og Handel offentliggjør i dag. Totalt omsatte timer i 3. kvartal lå marginale 1,7% under nivået i 3. kvartal 2019. Men det er variasjoner mellom yrkesområdene.

#205

Se rapporten (pdf)

- I 3. kvartal økte arbeidstimene i bemanningsbransjen med 18% i forhold til året før. Samtidig økte omsetningen med 21%. Dette betyr at man nå nesten er tilbake på før-korona nivå, sier bransjedirektør Even Hagelien.

-Samtidig ser vi at strukturen i bransjen er noe endret og at innleie til bygg og tekniske tjenester fortsetter å synke. Her har nok lovendringene fra 2019 fortsatt en effekt på markedet, sier Hagelien.

Helse, omsorg, skoler og barnehager

Utleie til helse og omsorg, samt skoler og barnehager har hatt en meget positiv utvikling. Utleie til helse og omsorg var i 3. kvartal det nest største yrkesområdet målt etter omsetning. I 3. kvartal har innleid personell fra bransjen bidratt med intensivsykepleiere til landets sykehus og med erfarne sykepleiere til sykehjem som ikke har klart å dekke opp behov med sine faste ansatte. Bransjen har også bidratt til økt kapasitet innen koronatesting og vaksinering.

Sto for 1,27% av arbeidstimene i Norge

I 3. kvartal sto medlemmene i Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering for 1,27% av arbeidstimene i Norge. Ettersom bransjen dekker 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen og også en del av aktiviteten innen f.eks. oljeservice må klassifiseres som bemanning har Fafo i rapport fra 2021 anslått den totale bransjens prosent av arbeidstimene å ligge på mellom 1,7- og 1,9%.

Prosentandelen av utførte timeverk har ligget på et stabilt nivå i mange år og det er ingen ting som tyder på at bransjen vokser på bekostning av ordinære faste stillinger direkte i kundebedrift.

#205

Innen bygg fortsetter nedgangen og 4000 arbeidsplasser har forsvunnet i den delen av bemanningsbransjen på to år.

På alle andre områder enn bygg og tekniske tjenester er nå utviklingen bedre enn i 2020. Aller best går det innen handel, kontor og administrasjon, helse og omsorg og industri og produksjon som alle hadde vekst på mer enn 40% siden året før.

4000 arbeidsplasser har forsvunnet

Innen bygg fortsetter nedgangen og 4000 arbeidsplasser har forsvunnet i den delen av bemanningsbransjen på to år. Området er fortsatt det største i bemanningsbransjen, men står nå bare for 23% av arbeidstimene.

Se Bemanningsbarometeret 3Q (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt