NHO Service og Handel

Innhold

Bemanningsbransjen er viktig for norsk økonomi og arbeidsliv

vikarer

Bemanningsbransjen har en stor verdi for norsk økonomi og arbeidsliv, og positive samfunnsøkonomiske effekter, viser ny rapport fra Menon Economics.

#205

Se rapporten (pdf)

Bransjen leverer om lag 30 000 årsverk innenfor et bredt spekter av fagområder til store deler av privat næringsliv og offentlig sektor. Samlet sett er dette likevel ikke mer enn 2 pst. av årsverkene og andelen har vært stabil i over 15 år. Det er derfor ikke slik at bemanningsbransjen erstatter hovedregelen om fast ansettelse.

- Rapporten tydeliggjør hvor viktig bemanningsbransjen er for å sikre norske virksomheter tilgang på relevant kompetanse. Bransjen er spesielt viktig i distriktene og for virksomheter som er som er avhengig av svært spesialisert kompetanse, sier bransjedirektør Even Hagelien.

Rapporten ser særskilt på hva en eventuell innstramming eller et forbud mot bransjen vil betyr for verftsindustrien, reiselivsnæringen, IT-næringen og helse- og omsorgssektoren.

- Bedrifter som opererer i næringer eller sektorer preget av store prosjekter med uforutsigbar ordreinngang eller små virksomheter som er sårbare for uforutsette hendelser og sykdom er helt avhengig av den fleksibiliteten som tilbys gjennom bemanningsbransjen, sier Hagelien.

Tilsvarende vil næringer som er preget av store sesongvariasjoner, som reiseliv, jordbruk og næringsmiddelindustri miste muligheten til å opp- og nedskalere arbeidsstyrken for å være konkurransedyktige. Rapporten viser at ytterligere reguleringer kan medføre at norske bedrifter vil tape i den internasjonale konkurransen og at det trolig blir en mer utstrakt bruk av entreprise eller outsourcing. Resultatet kan bli økt arbeidsledighet og lavere sysselsetting.

- Vår gjennomgang viser tydelig at et forbud eller en ytterligere regulering av bransjen verken er praktisk mulig eller en god løsning for mange bedrifter og næringer. Faktisk er det slik at alternativet til fast ansettelse i bemanningsbransjen vil i mange tilfeller være midlertidige ansettelser hos oppdragsgiverne med den usikkerheten det innebærer, sier prosjektansvarlig i Menon Economics Erik W. Jakobsen.

Se rapporten (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt