Høring om forbudsforslag i Arbeids- og sosialkomiteen

Rødt har foreslått å forby innleie fra bemanningsbransjen. I dag har vi deltatt på høring i Arbeids- og sosialkomitéen. Fra oss deltok seniorrådgiver samfunnskontakt, Torbjørn Sølsnæs, og bransjedirektør Bemanning og Rekruttering, Even Hagelien.

Even Hagelien førte ordet og la i sitt innlegg vekt på de omforente bransjetallene som Fafo presenterte i oktober. Disse viser at innleie fra bemanningsbransjen ligger jevnt på et nivå under 2% og at det er feil å hevde at bruken av innleie vokser kraftig. Det er videre ikke noe som tyder på at bemanningsbransjen tar over for faste stillinger. I den forbindelse ble det også poengtert at bemanningsbransjen ansetter på grunnlag av akkurat de samme regler som resten av arbeidslivet, og at hovedregelen er fast ansettelse også der.

Det ble vist til at bemanningsbransjen er gjennomregulert både når det gjelder ansattes rettigheter og når det gjelder adgangen til innleie og pekt på at det ikke er behov for ytterligere begrensninger på innleie dersom disse bestemmelsene håndheves.

Begrunnelsen for å forby eller begrense en bransje som har til formål å skaffe folk jobb og koble dem med arbeidsgivere som trenger arbeidskraft, som ikke fortrenger faste jobber og som dekker mindre enn 2% av årsverkene i Norge, er vanskelig å forstå.

-Vi er i en situasjon hvor store deler av norsk arbeidsliv mangler kompetent arbeidskraft. Bemanningsbransjens rolle er å finne denne. Da er det en merkelig løsning om man forbyr dem som har som virksomhetsidé å finne den, sa Even Hagelien.

Avslutningsvis understreket Hagelien at et forbud mot innleie vil bety et forbud mot de seriøse aktørene. Ulovlig virksomhet er allerede ulovlig. Opprydning krever håndheving og ikke forbud.

Se opptak fra høringen her:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt