ManpowerGroup formidler helsestudenter til hastevaksinering

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

Helsedirektoratet har bedt ManpowerGroup om hjelp til å organisere opptil 9000 helsefagstudenter som skal bistå kommunene med å sette vaksine gjennom jul og nyttår og de første ukene på nyåret.

-Å sikre at tilstrekkelig mange helsefagstudenter kommer ut til rett kommune er en stor logistikkoppgave som må løses på rekordtid, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup.

Regjeringen har som mål at alle over 45 år som fyller kriteriene, skal få oppfriskningsdose mot covid-19 infeksjon innen utløpet av uke 2 i 2022 og at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose innen utløpet av februar. Om lag 700 000 vaksinedoser blir sendt til landets kommuner før jul. Det betyr at kommunene må vaksinere i rekordfart.

Studenter rekrutteres og tildeles lisens

I løpet av kort tid vil Helsedirektoratet etablere et tilbud der studenter rekrutteres og tildeles lisens for å kunne bistå kommunene med vaksinering. Helsedirektoratet har inngått avtale med ManpowerGroup, som skal ivareta ordningen. Når ordningen er etablert, vil studenter som ønsker å melde seg, finne mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider. Studenter som allerede er i arbeid, enten i kommunene eller i sykehus, oppfordres til ikke å melde seg til denne ordningen. De trengs der de allerede er ansatt.

Ordningen skal være enkel å administrere for kommunene. Kommunene melder behov for personell til Statsforvalter som formidler dette videre til ManpowerGroup.

Etter ønske fra myndighetene har ManpowerGroup etablert en egen database for oppdraget. ManpowerGroup sjekker studentenes dokumentasjon, og administrerer arbeidskontrakt og lønn. Deretter blir de matchet med kommunen der de skal bidra. Hvis de trenger reise og opphold vil de få hjelp med det.

-Nå er ingenting viktigere enn å snu smittetrenden og hindre nedstenging og sykdom. Vi har stor beundring og takknemlighet overfor helsevesenet som har holdt stand gjennom pandemien. Vi er glade for at vi som bemanningsbyrå kan bidra. Nå står vi klare til å ta imot helsestudenter som skal vaksinere Norge i rekordfart gjennom jula, sier Maalfrid Brath.

Bemanningsbransjen har vist sin samfunnsverdi 

-Gjennom koronapandemien har bemanningsbransjen gang på gang vist sin samfunnsverdi gjennom å stille opp når man har manglet folk til å gjøre jobben, sier Even Hagelien, direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

- Dette har vi sett når man trengte personell til å koronateste og drive smittesporing. Så har vi sett det når sykefraværet ble veldig høyt og man trengte vikarer for forsvarlig drift på sykehjemmene. I skole og barnehage har bransjen bidratt med personell både for å holde hjulene i gang når sykefraværet har nådd nye høyder og når man skulle legge til rette for mindre kohorter.

- Nå er det fint at bemanningsbransjen også kan bidra til at vi når målene med at flest mulig, raskest mulig får koronavaksinen. Bemanningsbransjen har helt klart en viktig rolle å spille i samfunnet. Dette håper vi at politikerne ser i en situasjon hvor mange ønsker å legge begrensninger på innleie fra bemanningsforetak, sier Hagelien.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt