Mot lysere tider?

grafer

1. kvartal 2021 gir grunn til optimisme for bemanningsbransjen, viser tall som NHO Service og Handel offentliggjør i dag. Det er vekst i 6 av 11 fylker. Mangelen på personell er stor som følge av stengte grenser. Men det er store forskjeller mellom yrkesområdene.

#205

Se rapport (pdf)

I 1. kvartal sank bemanningsbransjens aktivitet bare med 0,9%. Samtidig økte omsetningen i bransjen med 1,6%.

-Etter et dramatisk koronaår, med betydelig nedgang, gir dette grunn til optimisme. På flere områder viser veksten at bransjen har tatt en verdifull rolle i håndteringen av pandemien, sier bransjedirektør Even Hagelien.

Innen helse og omsorg har bransjen for eksempel bidratt med ekstra intensivsykepleiere til landets sykehus og med erfarne sykepleiere til sykehjem som ikke har klart å dekke opp behov med sine faste ansatte. Barnehager og skoleklasser har kunnet dele opp i flere kohorter takket være innleid personell.

Vekst i seks fylker med Agder på topp

Det er vekst i 6 av 11 fylker. Mest positiv er utviklingen i Agder hvor man etter en lenger periode med nedgang nå har en økning i solgte timer på hele 25%. Utviklingen er også veldig positiv i Møre og Romsdal og Nordland. Samtidig er nedgangen fortsatt kraftig i Vestland (-9,5%). Også i det store markedet Oslo er markedet vanskelig.

-Det er markedene hvor man er mest avhengige av utenlandsk arbeidskraft som sliter mest, sier Hagelien. Stengte landegrenser begrenser aktiviteten i deler av arbeidslivet.

Andel innleie i Norge av totalt antall årsverk er nå på 1,1%. Prosentandelen har ligget på omtrent samme nivå siden 2005. Bemanningsbransjens utvikling speiler dermed utviklingen i resten av arbeidsmarkedet.

Oppvekst og utdanning

På 7 av 13 yrkesområder er nå utviklingen bedre enn den var i 1. kvartal 2020. Aller best går det i oppvekst og utdanning som har en nesten 52% forbedring. I barnehager og skoler har bransjen gjort det mulig å etablere mindre kohorter i tråd med smittevernsreglene.

- Dette forklarer den økte aktiviteten, samtidig som man ikke må glemme at skoler og barnehager måtte stenge ned på slutten av 1. kvartal i fjor, sier Even Hagelien.

Også helse og omsorg har en solid oppgang. Her har bransjen for eksempel bidratt med ekstra intensivsykepleiere til landets sykehus og med erfarne sykepleiere til sykehjem som ikke har klart å dekke opp behov med sine faste ansatte. Ansatte fra bransjen har også utført koronatester, smittesporing og vaksinering.

-Det er også gledelig å se at aktiviteten innen industri og produksjon har tatt seg kraftig opp, sier Hagelien.

- Samtidig er det fortsatt svært krevende på flere felt. Med lukkede butikker mange steder var det ikke rart at innleie til handel falt med nesten 27%. Reiseliv og kantinedrift sliter også fortsatt tungt. Innen bygg og anlegg er det også fortsatt svært vanskelige tider. Der var aktiviteten 25% lavere enn i fjor. En del av begrunnelsen for dette er stengte grenser. Men også vanskeligere rammeforhold har hatt betydning, avslutter Hagelien.

Bemanningsbarometeret 1. kvartal 2021 (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt