Arbeidskraftsmangel gir stor aktivitet

Norge mangler arbeidskraft som tilsvarer mer enn 70.000 personer. I en slik sitiuasjon gir det liten mening å stramme inn på bemanningsbransjen.

Etter flere år med covid og unntakstilstand er markedet til bemanningsbransjen tilbake på 2019-nivået. Det viser kvartalsstatistikken som NHO Service og Handel offentliggjør i dag.

#205

Rapport 1. kvartal 2022 (pdf).

- Det er et stort paradoks at regjeringen nå vil legge sterke begrensninger på innleie som har en viktig rolle å spille for å avhjelpe arbeidskraftsmangelen. NAV anslår at Norge mangler arbeidskraft som tilsvarer mer enn 70.000 personer. Sterke begrensninger på innleie skaper unødvendig usikkerhet i bransjen og arbeidslivet forøvrig, sier Even Hagelien, direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

- I 1. kvartal økte arbeidstimene i bemanningsbransjen med 19% i forhold til året før. Samtidig økte omsetningen med 20%. Dette betyr at vi nå er tilbake på før-korona nivå, sier Even Hagelien. - Vi ser nå en noe endret struktur i bransjen enn i 2019, fortsetter han. Innleie til bygg er på et lavere nivå, mens helse, industri og IT er styrket. Vi ser at mange av dem som fikk en utrygg jobb under korona har sett seg om etter andre yrker. Videre ser vi at Norge har blitt et mindre attraktivt arbeidsmarked for utenlandske arbeidstakere. Derfor har det på flere felt oppstått en ganske alvorlig arbeidskraftsmangelmangel. Bemanningsbransjen gjør sitt ytterste for å avhjelpe dette, forteller Hagelien.

Ukrainske flyktninger

- Flere bemanningsfirmaer har engasjert seg i arbeidet for å integrere ukrainske flyktninger i arbeidsmarkedet, men ettersom bosetningen av flyktninger har gått noe tregere enn forventet har dette også forsinket inngangen i arbeidsmarkedet, sier Hagelien.

I 1. kvartal sto medlemmene i bransjeforeningen for 1,28% av arbeidstimene i Norge. Ettersom bransjen dekker 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen, og også en del av aktiviteten innen f.eks. oljeservice og konsulenttjenester må klassifiseres som bemanning, har Fafo anslått bransjens prosent av arbeidstimene å ligge på mellom 1,7- og 1,9%. Se Fafo-rapport om dette som ble presentert i oktober 2021.

På alle yrkesområder unntatt kundesentertjenester, er nå utviklingen bedre enn i 2021. Aller størst vekst er det innen handel, IT, kontor, og industri som alle hadde mer enn 25% vekst siden i fjor. Men det er viktig å huske at aktiviteten i 1. kvartal 2021 var lav og at veksten først og fremst må ses som en justering tilbake til normalnivået i 2019.

Se rapport for 1. kvartal 2022 (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt