Rødt bommer om helse-innleie

Even Hagelien er direktør for bemanningsbransjen i NHO Service og Handel.

Seher Aydar fra Rødt har i Fagbladet (02.02) påstander om bemanningsbransjen som ikke er riktige, skriver Even Hagelien i Fagbladet (LO MEDIA).

Innlegget fortsetter som følger
En Fafo-rapport i oktober 2021 viser at innleide arbeidstakere bare står for cirka 1 % av årsverkene i helsevesenet. I 2010-2014 var andel innleide på 2 %. Omfanget av innleie i helsevesenet er med andre ord halvert. Graden av innleie er høyest i de deler av landet hvor det er vanskelig å finne egne ansatte; i Nord-Norge og i utkantkommuner. Om sommeren er innleiegraden høyere siden innleie bidrar til at sommerferie kan gjennomføres. Under koronapandemien har det også vært leid inn personell fra bemanningsbransjen til testing og vaksinering. Bemanningsbransjen dekker et behov og er et gode for helsevesenet – ikke et problem. Bemanningsbransjen er et supplement som i deler av landet, i deler av året og i krisetid bidrar til at vi har et forsvarlig helsevesen i Norge.

Ja, mange som jobber via bemanningsbransjen kommer fra utlandet. Hoveddelen kommer fra andre land i EU/EØS. Helt frivillig. Selv om Rødt ikke ønsker det, har vi et fritt arbeidsmarked i EU og EØS. Så er det også verdt å ta med seg at det er veldig mange som tar medisinsk utdannelse i andre europeiske land, ikke minst i Øst-Europa. Der er kapasiteten så god at utdannelse der også tilbys til mange norske studenter. Norske bemanningsselskaper har et klart fokus på etisk rekruttering.

Suspenderte byråer

I artikkelen refereres det til at to vikarbyråer nylig er blitt suspendert av helseforetakene på grunn av manglende overtidsbetaling. Her er det viktig å presisere følgende:

Begge disse selskapene leverer tjenester fra utlandet. Det er Powecare fra Danmark og Läkarleasing fra Sverige. Ingen av dem er medlem i den norske bransjeforeningen for bemanningsbransjen. Det betyr at de ikke er pålagt å gjennomgå kvalitetsrevisjonen som vi i NHO Service og Handel pålegger våre medlemmer (Revidert Arbeidsgiver).

En slik revisjon går igjennom en rekke forhold, blant annet at de ansatte i vikarbyrået får samme lønn og tillegg som kollegene der vedkommende er leid inn. Forholdene som nå er avdekket av helseforetaket, ville dermed ha blitt avdekket.

Hoveddelen av innleien til norsk helsevesen skjer via norske bemanningsselskaper som er grundig kontrollerte. I den forbindelse er vi glad for at Hilde Brit Christiansen, leder for den nasjonale styringsgruppen for vikaranskaffelser i helseforetakene, understreker at «det store flertallet» av vikarleverandørene deres er kompetente og seriøse aktører, som «tilbyr medarbeidere gode og ryddige vilkår.

Innleie på det nivå som i dag skjer til det norske helsevesenet er ikke et problem. Det sikrer forsvarlige helsetjenester i hele landet, hele året.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?