Usikkerhet tross positiv utvikling i bemanningsbransjen

Evenm Hagelien. Foto: NHO SH

Arbeidskraftsmangel og regjeringens forslag om dramatiske begrensninger i innleie skaper betydelig usikkerhet i bemanningsbransjen. Det kaster skygger over aktiviteten i bransjen som nå er tilbake på nivået før koronakrisen, viser ferske tall fra NHO Service og Handel.

Se rapporten (pdf).

I 2. kvartal økte arbeidstimene i bemanningsbransjen med 8% i forhold til året før. Samtidig økte omsetningen med nesten 13%. På alle områder unntatt bygg er man tilbake på før-korona nivå.

Aktiviteten i bransjen og i arbeidslivet forøvrig, hemmes av mangel på arbeidskraft og innen noen yrkesområder har konkurransen om arbeidstakerne samt presset på lønningene blitt stort. Det legges inn et stort arbeid fra bemanningsbransjen for å finne folk som kan avhjelpe arbeidskraftsmangelen.

Truende for bransjen

Regjeringen foreslår å forby innleie til bygg i Oslo, Viken og Vestfold. Dette vil kunne få store konsekvenser for bemanningsbedrifter i bygg-segmentet. 60% av dagens aktivitet innen utleie av personell til bygg er i forbudsområdet. Videre foreslås det sterke begrensninger i den generelle adgangen til å leie inn for å dekke midlertidig arbeidskraftsbehov. Bedrifter uten tariffavtale med de store landsomfattende forbundene vil miste muligheten til å dekke inn sesong, produksjonstopper og prosjekt via bransjen. Dette vil føre til nedbemanninger og omstilling av bransjen.

I 2. kvartal sto medlemmene i bransjeforeningen for 1,34% av arbeidstimene i Norge. Ettersom bransjen dekker 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen, og også en del av aktiviteten innen f.eks. oljeservice og konsulenttjenester må klassifiseres som bemanning, har Fafo anslått bransjens prosent av arbeidstimene å ligge på mellom 1,7- og 1,9%. Se Fafo-rapport om dette som ble presentert i oktober 2021.

På alle yrkesområder unntatt kundesentertjenester, tekniske tjenester og skole og oppvekst, er nå utviklingen bedre enn i 2021. Aller størst vekst er det innen hospitality som vokser med nesten 50% etter noen veldig vanskelige år. Det er også solid utvikling innen helse, bygg og IT. Men det er viktig å huske at aktiviteten i 2. kvartal 2021 fortsatt var lav og at veksten først og fremst må ses som en stabilisering tilbake til nivået i 2019.

Se rapporten (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt