Foto: Colourbox.com

Datainnbrudd utgjør en alvorlig trussel mot norske virksomheter. Det skriver politiet i sin trusselvurdering for 2023.

Politiet delte nylig sin strategiske kunnskap om de største kriminalitetstruslene i Norge for 2023. For norsk næringsliv, er det særlig relevant å merke seg det politiet skriver om datatrusler:

Løsepengevirus rettet mot bedrifter og virksomheter anses som den største kriminalitetstrusselen mot IKT-sikkerhet og digital infrastruktur. Dette begrunnes med mange hendelser, stort skadepotensial og mulighet for høy profitt for gjerningspersonene, samt liten fare for identifisering og straffeforfølgelse. Det er sannsynlig at virksomheter med samfunnskritiske funksjoner vil rammes av løsepengevirus, og at kriminalitet mot datasystemer motivert av Russlands krig mot Ukraina vil fortsette.

I tillegg utgjør datainnbrudd uten påfølgende bruk av løsepengevirus, også en alvorlig trussel mot norske virksomheter, særlig ved tyveri av data. Aktører kan i tillegg manipulere eller sabotere data. Det er sannsynlig at bedrifter med roller i kritiske samfunnsfunksjoner, og virksomheter med betydelige kompetanse- og bransjefordeler, i økende grad vil bli utsatt for slik kriminalitet.

Av andre sentrale faktorer som påvirker trusselbildet i år, løftes gjenåpning etter koronapandemien og økt mobilitet i verden, samt krigen i Ukraina.

På overordnet nivå påvirker krigen kriminalitetsbildet i Norge i liten grad. Samtidig har den ytterligere forsterket og komplisert trusselbildet i det digitale rom, samt ført til at andre kriminelle aktører har fått større handlingsrom og nye muligheter innen en rekke kriminalitetstyper.

Videre beskriver politiet at stadig flere bakmenn og sentrale aktører styrer sin kriminelle virksomhet fra utlandet. For eksempel er det realistisk å anta at kriminelle nettverk som styres av aktører i utlandet, vil dominere markedet for innførsel av narkotika på norsk jord.

Les hele rapporten her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!