Lettere å jobbe i Norge med regel-endring

Publisert

Even Hagelien.

Norske myndigheter endrer regler, rutiner og praksis som påvirker rettighetene til EØS-borgere og deres familiemedlemmer når de flytter til Norge. Det skjer etter dialog med Esa, som er EØS' overvåkingsorgan.

Esa har tidligere klaget over Norge for byråkratiske prosesser som hindrer retten til fri bevegelse, og gjør det vanskelig å utøve retten til arbeid ved ankomst til Norge.

Det er avdekket hindringer i det norske regelverket som blant annet har medført at EØS-borgere har måttet vente i månedsvis før de kunne begynne å jobbe i Norge.

Forsinkelser

- Vi har over tid sett at byråkratiske prosesser har gjort det vanskelig for EØS-borgere å reise til Norge for å arbeide. For bemanningsbransjen har dette ført til forsinkelser når man har hentet kompetent personell fra EU/EØS til det norske arbeidsmarkedet. Vi er tilfreds med at ESA engasjerte seg i dette og er glade for at regler nå endres. Nå blir det lettere for EØS-borgere å bidra i det norske arbeidsmarkedet, sier Even Hagelien direktør for bemanning og rekrutering i NHO Service og Handel.

Les mer her: