Mjøs Persens arbeidslivseksperiment

Even Hagelien er direktør for bemanning og rekruttering i NHO Service og Handel.

Det nye året startet som det forrige ble avsluttet: Med direkte feilaktige påstander fra landets arbeids- og inkluderingsminister knyttet til innleie av arbeidskraft fra bemanningsbransjen, skriver Even Hagelien i Ytring i NRK.

Hagelien er direktør for bemanning og rekruttering i NHO Service og Handel. Han reagerer på statsråd Mjøs Persens feil om bemamningbransjen i Dagsrevyen søndag 1. januar. Se innslaget her.
Kronikken fortsetter som følger:

Det rødgrønne flertallet på Stortinget, anført av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har nettopp vedtatt et arbeidslivseksperiment: Radikale innstramminger i muligheten for å leie inn arbeidskraft fra profesjonelle bemanningsbyråer. For mange innebærer Stortingets vedtak at de mister jobben.

Hva sier statsråden når hun konfronteres med realiteten mange nå opplever, som får oppsigelse fra en fast jobb?

Hun serverer en fantasi om at disse nå vil lett få en ny jobb et annet sted. Selv om altså informasjon statsråden selv har kjennskap til, viser at så enkelt er det ikke.

Det er ikke det eneste Marte Mjøs Persen gjør.

Konfrontert med konsekvensene i NRK Dagsrevyen 1. januar 2023, presterer arbeids- og inkluderingsministeren å komme med flere påstander som ikke har noen tilknytning til virkeligheten. Vi er overrasket over at en statsråd i en norsk regjering kan legge seg på dette nivået.

Våre anslag er at et sted opp mot 10.000 mennesker kan miste det som for dem er en trygg jobb.

La meg ta to av påstandene Mjøs Persen kommer med.

For det første sier hun at ansatte i bemanningsbyråer får lavere lønn enn om de var direkte ansatt i selskapet de er utleid til. Dette er feil.

Persen forvalter selv lovverket som garanterer likebehandling av innleid personell, og faktum er at mange ansatte i bemanningsselskapene tjener bedre enn gjeldende tariff i innleiebedriften. Persen vet eller burde vite dette. Like vel velger hun å si det motsatte.

For det andre sier hun at ansatte får en fastere tilknytning til arbeidslivet, om de har fast jobb i en innleiebedrift i stedet for et bemanningsbyrå. Det er også feil.

Det er nemlig ikke noe skille mellom fast jobb og fast jobb, Marte Mjøs Persen. Skillet i norsk arbeidsliv går mellom dem som har en jobb og dem som ikke har en jobb, og konsekvensen av Mjøs Persens politikk er at flere nå står i fare for å være uten jobb.

En siste, mer bakenforliggende premiss for Mjøs Persens og regjeringens kunnskapsløse arbeidslivseksperiment er at norsk bemanningsbransje og innleide herfra er særlig omfattet av brudd på Arbeidsmiljøloven. Det er også feil, noe Mjøs Persen med ansvar for departement og Arbeidstilsyn burde hatt innsikt nok til å vite.

Norsk bemanningsbransje er gjennomregulert og er også blant de bransjene som har flest tilsyn fra Arbeidstilsynet. Det er vi glade for, for tilsynene viser også at svært få bransjer har så få avvik fra regelverket som nettopp bemanningsbransjen.

Mennesker, som i dag har fast jobb i et bemanningsbyrå, tvinges til oppsigelse.

Skyldes dette radikale arbeidslivseksperimentet kunnskapsløshet? En kan være fristet til å tenke det. Men faktum er at regjeringen, arbeids- og inkluderingsministeren og Stortingsflertallet ikke har vært uten innsikt. Den manglende utredningen bak forslagene, er blitt påpekt i ulike høringsrunder. Blant annet av Statens eget regelråd, som slaktet hele forslaget som kom fra Mjøs Persens forgjenger i departementet.

Mjøs Persen og resten av venstresiden har valgt å ikke lytte til innspill og advarsler. Det blir derfor interessant hvordan en regjering som sliter med populariteten vil la seg påvirke av hvordan virkeligheten nå vil bli for vanlige arbeidsfolk:

Mennesker, som i dag har fast jobb i et bemanningsbyrå, tvinges til oppsigelse. Mange fikk beskjed om nettopp dette, nærmest som en julegave fra Marte Mjøs Persen og Arbeiderpartiet, og går inn i det nye året med utrygghet. Våre anslag er at et sted opp mot 10.000 mennesker kan miste det som for dem er en trygg jobb.

Utryggheten disse menneskene nå kjenner er en direkte følge av Marte Mjøs Persens arbeidslivseksperiment.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt