Medarbeiderundersøkelsen 2015/16

Medarbeiderundersøkelsen 2015/16, er basert på 2.137 web-intervjuer blant personell som arbeider som utleid via norske bemanningsbedrifter.

Formålet har vært å kartlegge utleide medarbeideres opplevelse av bemanningsbyrået, innleieren og det å jobbe i bemanningsbransjen.

Grunnlaget for utvalget har vært mer enn 30.000 personer fra 30 virksomheter. Fra disse er det trukket ut et representativt utvalg på 12 055 personer. Av disse mottok vi svar fra 2137 personer. Det er tredje gang vi har gjennomført Norges mest omfattende studie av de ansatte i bemanningsbransjen sin arbeidssituasjon.

Tilsvarende undersøkelser har vært gjort i Finland (HPL) og i Sverige (Bemanningsföretagen i Almega). Disse viser omtrent tilsvarende resultater som den norske undersøkelsen. Også i andre europeiske land gjøres kontinuerlige studier av det å jobbe i bemanningsbransjen.

Spørreundersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos på oppdrag av Bemanningsbransjen i NHO Service, viser at bransjen, til tross for røff behandling i media og politisk, nyter stor tiltro hos dem som arbeider i den. Hele 32% er ansatt i bransjen etter råd fra venner eller bekjente, og 63% vil anbefale venner og bekjente å jobbe som utleid medarbeider.

Bemanningsbransjen har positiv samfunnsverdi. Ved siden av å legge til rette for nødvendig fleksibilitet og omstilling i arbeidslivet er bransjen en god og effektiv inngangsport til arbeidslivet. De fleste som arbeider i bransjen har et positivt forhold til sin arbeidssituasjon. Dette synliggjøres i denne rapporten.

Last ned rapporten

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!