NHO Service og Handel

Innhold

Overgangsordning for Revidert Arbeidsgiver

Det er revisjonspause fram til juli 2019 pga lovendring.

På grunn av nye krav til arbeidskontrakter fikk bransjen mye å forholde seg til på kort tid og vi anså det viktig at revisjonen for ny RA 2.0 skjer etter en reell driftsperiode med de nye kravene.

Frist for revisjon etter RA 2.0

De virksomheter som skulle ha hatt ny revisjon i revisjonspausen, har nå en frist til 30. september 2019. Revisjon av rutiner kan skje allerede nå, mens revisjon av praksis ikke kan skje før etter 1. juli 2019. For øvrige RA-godkjente virksomheter gjelder hovedregelen om at revisjonen skal skje før utløp av fristen som følger av RA-beviset.

RA 2.0 stiller nye krav til hva som er lovlige arbeidstakerkontrakter, herunder reguleringer om forutsigbarhet i stillinger og grunnlønn i ansettelsesforholdet. RA bevisets periode er fortsatt to år, men det er innført en årlig selvevalueringsforpliktelse for RA bedrifter – på tre utvalgte kontrollpunkter. 

Uansett tidspunkt for revisjon, gjelder nye regler for arbeidstakerkontrakter fra 1. januar 2019. Disse har fått mye oppmerksomhet og det er holdt en rekke kurs om endringene.

Endringene i lovverket betyr at de som er blitt revidert under det gamle systemet RA 1.3, skal nå ha gjort store endringer i sin virksomhet for å overholde det nye lovverket, uavhengig av når RA revisjonen skal skje. Hvis din virksomhet er usikker på om den har gjennomført de nye reglene i arbeidskontraktene, bør virksomheten så raskt som mulig gjøre en egenvurdering etter ny RA 2.0.  

Er virksomheten oppdatert?

Alle medlemmer er tilsendt egenerklæringsskjema hvor daglig leder skal signere på at man har implementert nye kontrakter og rutiner i henhold til lovendringene som trådte i kraft i januar 2019.

En ny metodebok vil bli tilgjengelig ved i løpet av våren. Her vil det bli tilrettelagt for en hensiktsmessig hjelpeprosedyre for å komme igjennom etablering av rutiner og egenkontroll/revisorkontroll. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!