Bemanning og Rekruttering Statistikk og Trender 2018

Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel har gjort opp status:

Bemanning og Rekruttering Statistikk og Trender er en årlig publikasjon fra NHO Service og Handel. 

Nøkkeltall:

Bransjen har 17,5 mrd. i kr. i omsetning i 2017, fordelt på 29.000 årsverk i 231 medlemsbedrifter som har 640 virksomheter. Omsetningen økte for første gang siden 2012 og ble 7,7 prosent sammenlignet med året før.

Trender:
  • Medarbeidertilfredsheten er høy i bransjen. 78 prosent er meget fornøyd eller ganske fornøyde.
  • Utvikling av ny teknologi er en driver for innovasjon i bemanningsbransjen.Mens det tidligere var viktig for bemanningsbedrifter å ha kontorer sentralt i byene hvor målgruppen var, er det nå viktig å ha gode web-baserte plattformer.
  • Bransjen vil i tiden fremover være et eksempel på hvordan ansattes rettigheter kan ivaretas samtidig som fordelene i plattformsøkonomien tas i bruk.
  • Teknologisk utvikling endrer også enkelte av kjerneområdene innen bemanningsbransjen. Frem til 2007 var kontor og administrasjon det største yrkesområdet innen bransjen. Nå ser man at stadig flere av de administrative oppgavene fordeles på medarbeiderne og at man i mindre grad enn tidligere henter inn vikarer ved fravær. Derfor er det ikke underlig at volumet i dette området er halvert i løpet av ti år. Det er fra 2019 vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven som innebærer at bemanningsbransjen må skifte ut arbeidskontrakten som man har benyttet i mer enn 20 år. Det innebærer at alle som skal fast ansettes i en bemanningsbedrift skal ha rett på en stillingsprosent. Nye standard arbeidskontrakter utvikles og innarbeides i bransjen. Når risiko ved ansettelse i bemanningsbedrift øker vil en måtte være mer selektiv på hvem man ansetter. Terskelen for hvem som tilbys arbeid i bemanningsbedrifter vil derfor bli hevet.
  • Bransjen mener at det er viktig at regelverk utvikles slik at et mer omskiftelig og fleksibelt arbeidsliv ikke går på bekostning av grunnleggende rettigheter for arbeidstakerne.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!