NHO Service og Handel

Innhold

Søker prosjektleder for å utvikle kompetanse for fremtidens servicebransje

kompetanse

Vi søker en prosjektleder til utvikling av nye utdanninger for mellomledere i drift- og servicebransjen i 50% stilling. Dette er en del av at drift og servicebransjene ruster seg for framtiden ved å etablere utdanningstilbud på høyere nivå for de tre bransjene renhold, serverings- og kantine, og byggdrift- og eiendomsservice.

- Framtidens kunder vil stille enda høyere krav til kvalitet, både innen privat og offentlig sektor. Framtidens leverandører er her allerede i dag og leverer tjenester også til de mest krevende kundene i markedet, med nye forretningsmodeller og vekt på miljømessig og sosial bærekraft. Med det nye utdanningstilbudet for mellomledere vil vi nå bidra til å løfte hele markedet og muliggjøre en utvikling der både bærekraft, kvalitet, gode arbeidsforhold og lønnsom drift ivaretas, sier Jorulf Brøvig Silde, direktør Drift og Service.

Stilling ledig

Vi søker en prosjektleder til utvikling av nye utdanninger for mellomledere i drift- og servicebransjen i 50% stilling.
Som prosjektleder får du en sentral rolle i arbeidet med å realisere vår nye mellomlederutdanning. Du skal bidra til at vi tilbyr en attraktiv utdanning innenfor en voksende bransje.

NHO Service og Handel, Norsk Arbeidsmandforbund, Fagskolen Oslo og Etterstad videregående skole vil sammen ta en tydelig posisjon i arbeidet med å utvikle en voksende bransje og tilby relevant utdanning på høyere nivå. Bransjene som inngår i dette arbeidet er blant annet renholdsbransjen, serverings- og kantinebransjen, og byggdrift- og eiendomsservicebransjen.

Modulbasert utdannig for mellomledere

Det skal etableres modulbaserte utdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning - på fagskolenivå for mellomledere i disse bransjene. Du bør ha kjennskap til utdanningssystemet, særlig innenfor høyere yrkesfaglig utdanning. Det er en fordel om du har kunnskap og erfaring med trepartssamarbeidet, og har nettverk i relevante miljøer. Prosjektleder skal koordinere utviklingsarbeidet, bidra til at studieplaner blir laget i fagene og samarbeide med NOKUT om godkjenning.

Servicebransjen er i sterk omstilling og trenger relevant kompetanse for å møte fremtiden, i tillegg til å skape muligheter for egne ansatte. Nye markeder, tjenester og forretningsmodeller oppstår og vi ønsker å kunne tilby den mest oppdaterte kompetansen innenfor dette området spesielt spisset mot våre virksomheters behov.

Prosjektlederstillingen er en 50 pst. midlertidig stilling ved Fagskolen Oslo. Tiltredelse snarest.

Her søker du stilingen

Mer om stilljngen (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt