Skolemåltid til alle: hvordan få det til?

Nyhet, Drift og Service

Publisert

Skolemåltidet står på agendaen når Kost- og ernæringsforbundet i Delta og NHO Service og Handel samarbeider om arrangement på Arendalsuka. Foto: Mona Hauglid.

Tiden for å diskutere om er over. Nå handler det om hvordan. På Arendalsuka setter ulike parter med interesse for skolemåltid seg ned for å drøfte hva som skal til for å få skolemåltidet på plass.

Mat er noe personlig og privat, men også en arena for fellesskap og offentlig interesse. Skolemat har til ulike tider vært viet oppmerksomhet i offentligheten og i ulike fagmiljøer. Dagens regjering er opptatt av folkehelse og konstaterer i Hurdalsplattformen at å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller er viktig for å fremme den norske folkehelsen.

Det første punktet som nevnes for å oppnå dette målet, er knyttet til skolemat. Regjeringen vil gradvis innføre et "daglig sunt, enkelt skolemåltid", og det legges opp til at skolene gis frihet til å organisere dette selv.

Gitt føringene og målene om skolemåltid; hva må på plass, og hvordan få det til?

På Arendalsuka setter ulike parter med interesse for måltidenes plass i samfunnet seg sammen for å diskutere dette. Kost- og ernæringsforbundet i Delta og NHO Service og Handel samarbeider om arrangementet, og på scenen har vi:

Halvard Hølleland (Ap) er statssekretær i Kunnskapsdepartementet for kunnskapsminister Tonje Brenna. Han vil presentere Regjeringens politikk og planene for innføring av skolemåltid.

Kathrine Kleveland er stortingsrepresentant for Sp og sitter i sentralstyret i partiet. Som tidligere leder av Stiftelsen Skolematens Venner og representant for et av regjeringspartiene er hun både svært interessert i skolemåltidet og hva dette vil bety for norsk skole og elevene.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, og mener at skolemat er bra for helse, inkludering og for læring. Vi spør henne hvordan man bygger læringsarenaer og fellesskap med utgangspunkt i skolemåltidet.

Marte von Krogh fra Matvalget har jobbet faglig med skolematordninger. Von Krogh er involvert i Vikens skolematprosjekt på kantiner på videregående skoler og vil dele noen erfaringer når noen går foran og prøver ut skolemåltider. Hva har hun sett som kan være nyttig for andre.

Stig Andre Kristiansen har en lederrolle i Compass Group i Norge, en ledende måltidsleverandør i Norge og en av verdens største innen måltidstjenester. Han vil dele erfaringer fra andre land, og si noe om hva som fungerer og hva som ikke gjør det når det gjelder skolemåltid.

Arnt Steffensen er kokk og leder i Kost- og ernæringsforbundet i Delta, en fagforening for kokker og kjøkkenpersonell i offentlig sektor. Han har vært tett på spørsmål rundt skolemat i mange år allerede.

Jorulf Brøvig Silde er bransjeansvarlig for Servering, kantine og matomsorgbransjen i NHO Service og Handel. Han er involvert i samarbeidet mellom næringsliv og myndigheter om sunnere kosthold og bærekraftige måltidstjenester, og ser på skolemåltidet som en viktig arena for matglede og fellesskap.

Er du en skolematens venn? Kanskje bringer Arendalsuka skolemåltidet et stykke nærmere realisme og realisering. Møt opp på Madam Reiersen tirsdag 16. august 2022 kl 09:15 - 10:00.

Knut Roger Andersen fra Delta sørger for stø møteledelse, og du kan lese mer om arrangementet her.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!