Polygon og Stamina Helse samarbeider etter brann i Saurdal kraftverk

renhold

Polygon er i gang med rengjøring og teknisk rens ved Saurdal kraftverk etter at det brant i flere etasjer inne i fjellhallen.

Et av Norge største kraftverk, Saurdal kraftverk, fikk store brannskader 15 mars. Opptil 50 mann fra vår medlemsbedrift Polygon er nå i gang med skadesanering. Korona-trusselen gjør jobben ekstra krevende. Stamina Helse har jobben med kvalitetssikring.

Saurdal kraftverk ligger i Suldal kommune i Rogaland som nytter vannressursene og fallet fra Norges største vannreservoar, Blåsjø. Øyvind Hansen, regionleder for Polygon Region Sørvest forteller at det har brent i styrepult til et hydrolikkaggregat til kjølevannssystemet og en del kabler.

- Det har medført at det er "feit" sot i store deler av kraftverket. Kraftverket er i dag ute av drift, og vil være det en periode. Polygon er engasjert til å sanere kraftverket med diverse rengjøring og teknisk rens, sier Øyvind Hansen.      

-Dette krever en hel del ressurser som vi beregner er ca 50 personer på det meste.

Kommunen har strenge krav

Suldal kommune har strenge krav til tilreisende på grunn av viruspandemien som pågår.

- Siden dette er en samfunnskritisk industri, som leverer strøm ut til befolkningen, har Polygon fått dispensasjon til å komme inn i kommunen under strenge forutsetninger. Når vi ankommer kommunen så må vi kjøre direkte til anlegg, og får kun bevege oss mellom anlegg og innkvarteringssted, forteller Øyvind Hansen.

Strenge prosedyrer
Klaus

Klaus Morten Jøssang Haugen i Stamina Helse.

Vår medlemsbedrift Stamina Helse har jobben med kvalitetssikring av "korona-prosedyrer" og ivaretar sikkerhet / smittevern som må på plass når mange personer skal jobb, spise og sove på samme sted.

- Vi har utviklet et nytt rammeverk spesialtilpasset for den vanskelige coronosituasjonen virksomheter og hele samfunnet nå står overfor. Ved hjelp av rammeverket kartlegger og risikovurderer vi smitterisikoen i det aktuelle prosjektet eller for den aktuelle virksomheten, før vi iverksetter smitteverntiltak for å minimere smitterisikoen for alle involverte, sier yrkeshygieniker Klaus Morten Jøssang Haugen i Stamina Helse.

- Vi er glade for at stadig flere virksomheter forstår viktigheten av forebygging og godt smittevern og for at vi kan bidra til å støtte norske virksomheter slik at forsvarlig drift og arbeidsoppgaver kan opprettholdes, sier Klaus Morten Jøssang Haugen i Stamina Helse.

Gode prosedyrer

Når så mange skal leve på et forholdsvis lite og begrenset område over tid så krever det strenge rutiner for de ansatte med hygiene og ikke minst hvordan man håndterer fritiden.

- Vi jobber med smittevask og skader i det daglige og har gode prosedyrer for hvordan vi håndterer det. Men dette er en spesiell jobb og folk skal bo tett på hverandre. Vi engasjerte Stamina Helse, som har vært på befaring på stedet, for å utarbeide gode prosedyrer for oss for å hindre smittefare. Dette gjelder for både spisepauser, samt for hvordan vi skal forholde oss til hverandre på "fritiden", sier Øyvind Hansen.

Statkraft, som oppdragsgiver støtter opp om et strengt regelverk, gode rutiner og praktisering for å unngå smittefare.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt