NHO Service og Handel

Innhold

Årsrapport Skadesanering 2018

Her er årsrapport for Skadesanering 2018

Sammendrag:
Skadesanering er innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde bygninger og eiendommer i hendelsesforløp som vann-, brann eller naturskade. Saneringsbedriftene vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og gjenoppbygger bygg og innbo som har blitt skadet. Våre medlemsbedrifter samarbeider tett med forsikringsselskapene for å sikre bygg og innbo mot ytterligere verdiforringelse, og på denne måten redusere omfanget av skadene og skadeutbetalingene. 2017 er fjerde årgang med statistikk fra skadesaneringsbransjen hos NHO Service og Handel. Dette er bransjens andre årsrapport.
NHO Service og Handel organiserer 11 selskaper innen skadesanering med ca. 1.585 årsverk, disse omsatte i 2017 for 2,54 mrd.kr. I 2016 omsatte de samme selskapene for 2,39 mrd.kr. Det har vært en omsetningsvekst på 5,8 % i perioden.
Medlemmene utbedret 75.700 skader fordelt på 61.295 hovedprosjekter i 2017. Det har vært en økning i antall skader og hovedprosjekter tilsvarende 13% fra 2016 til 2017.

«Vann» er det største og raskest voksende segmentet, og skadesanering av vannskader utgjorde over halvparten av medlemmenes samlede omsetning.
I 2017 registrerte Finans Norge 3,47 mrd. kr i forsikringsutbetalinger til bedrifter/næring for brann- og vannskader fordelt på 23.692 skader. Privatmarkedet hadde brann- og vannskader for 5,16 mrd.kr fordelt på 78.459 skader. Sett opp mot medlemmenes omsetning og oppdrag gir en samlet markedspenetrasjon på 33 % av skadene og 12 % av omsetningen for næring og 63 % av skadene og 39 % av omsetningen i privatmarkedet, etter justering for merverdiavgift, innbo og gjenoppbygging. I denne rapporten har man forsøkt å si noe om hva som skjer med andelene av forsikringsutbetalingene tilknyttet disse skadene, som ikke spesifiseres i noen offentlig tilgjengelig statistikk. Totalmarkedet for skadesanering estimeres å utgjøre 5,5milliarder kroner. Av dette har skadesaneringsbransjen allerede hentet ut 2,5 milliarder kroner – det betyr at det adresserbare markedet er 3 mrd.kr, dette inkluderer et adresserbart marked for selvassurandører.
Bransjen ser at antallet vannskader øker hvert år, både innen privat sektor og til næringsliv og offentlig forvaltning. Antallet enkeltpersoner og husstander som blir berørt er økende. De samfunnsmessige følgene av dette kan være store. Dette innebærer at man må øke kompetansen innen alle sider ved sanering av fuktskader og ikke minst sammen med leverandører og kunder utvikle ny kompetanse og metodikk. Som følge av den sterke økningen i fuktskader så bransjen et behov for å tilføre sine fag – og prosjektledere økt formalkompetanse på dette viktige området. I et samarbeid på tvers av skadesaneringsbedrifter, NHO Service og Handel og Fagskolen Oslo Akershus ble læreplaner utarbeidet og endelig godkjent av NOKUT i februar 2016. Høsten 2016 startet det første kullet opp og våren 2018 fikk det første kullet fagskolespesialister i fuktteknikk sine vitnemål.
Nettverket for skadesanering har samarbeidet med Miljødirektoratet, først og fremt knyttet til bransjestandarden for oljeskader med tilhørende tiltaksplan. Her har også Finans Norge, representert ved flere fagfolk fra forsikringsselskapene, spilt en aktiv rolle. Gjennom dette felles arbeidet har man nå kommet frem til en bransjestandard for oljeskader til grunn og som de fleste forsikringsselskaper og samtlige skadesaneringsselskaper i Nettverket for Skadesaneringsselskaper i NHO Service legger til grunn for gjennomføring av slike oppdrag. Bransjen deler også statistikk om utviklingen i oljeskader til grunn med Miljødirektoratet. Dette er viktig område som trenger oppmerksomhet og hvor bransjen foreløpig er den eneste som fører offentlig tilgjengelig statistikk.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!