NHO Service og Handel

Innhold

Tiltak som "gratis restemat i kjøledisk" halverte matsvinn i NHO

Nyhet, Næringspolitikk, FDV, Kantine

Publisert

kuttet matsvinn 47%

Sammen mot matsvinn! F. v: Ida Silseth, Paul Trommer og Lise Pedersen i Eurest, Ole Erik Almlid i NHO og Anne-Grete Haugen og Anne Marie Schrøder i Matvett. (Foto: NHO)

NHO kuttet matsvinnet med hele 47 prosent første uka. Satsingen skjer i samarbeid med vår medlemsbedrift Eurest og Matvett.

Redusert matsvinn har pågått i lengre tid, men ble nå promotert i en egen kampanje i sosiale medier og ved hjelp av plakater og skilt på spisebord og i møterom. Resultater fra målingene i kampanjeukene viser at matsvinnet ble redusert med 7,5 prosent fra de ansattes tallerkener og hele 47 prosent fra møte- og konferansematen.

Både matsvinnet fra møte- og konferansemat og fra de ansattes tallerkener i kantinen ble målt, og det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant de ansatte

Mat med mening

Hele kantinestaben med kjøkkensjef Paul Trommer i spissen, bød på mat med mening, og kunnskap og inspirasjon i kampanjeperioden. Resultatene fra spørreundersøkelsen blant de ansatte viste at 71 prosent sier de spiser opp maten de forsyner seg med. 89 prosent la merke til kampanjen i kantinen og 73 prosent av respondentene mente de fikk økt bevissthet om matsvinn som følge av kampanjen.

-  Vi har fått overveldende positive tilbakemeldinger fra konferansegjestene våre, som har blitt mer bevisste på matsvinn knyttet til arrangementene sine. Nå jobber vi på lag for å beregne mengder og nyttiggjøre den eventuelle overskuddsmaten, sier Lise Pedersen, Konferanseleder hos NHO.

Gratis restemat

Tiltakene som er innført for bedre å utnytte overskuddsmaten i NHO-huset, er enkle, men effektive:

Med "Tøm buffeten" selges overskuddsmat fra kantinens servering billig til de ansatte etter lunsj.

I "Restedisken", som er en kjøledisk plassert i kantinen, settes fersk overskuddsmat fra store møter og konferanser, og tilbys gratis til alle ansatte.

Det legges ved små poser til serveringsfatene på trallene som settes ut på de mindre møterommene, slik at møtedeltakerne kan ta med seg rundstykker ol. som blir til overs.

- Vi jobber hver dag med å sikre at mengden mat som produseres stemmer overens med antall gjester som faktisk kommer på store møter og konferanser, i tillegg til at mengden mat som finnes i kantinen er i samsvar med antall kantinegjester sier Ida Silseth, Site Manager for Eurest hos NHO.

Derfor oppfordres nå alle som bestiller mat å ta en ekstra sjekk dagen før, for å korrigere matbestillingen ved avmeldinger. God og tydelig kommunikasjon på tvers i et forretningsbygg som Næringslivets hus er viktig bidrag for å forhindre at mat må kastes, mener Silseth.

NHO-sjefen er stolt

NHO har signert "Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn", med målsetting om å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, og adm.dir. Ole Erik Almlid ønsker kampanjen i NHO-bygget velkommen.

-  Alle ansatte i NHO har et ansvar for å forvalte ressursene riktig. Dette er viktig både for omdømme og for lønnsomheten. Å være tettere på ved bestillingsrutiner og involvere de ansatte i en slik kampanje er et skritt i riktig retning. Jeg er stolt over resultatene og det gode arbeidet som gjøres i Næringslivets Hus, sier Ole Erik Almlid.

Målet er å redusere matsvinnet med 20 % innen september

Kampanjen skal gjentas i september for å måle effekten av vedvarende innsats i hele NHO-huset. Målet er å redusere matsvinnet totalt med minimum 20 % innen september ved å ha et helhetlig fokus og permanente tiltak og løsninger som gjør det enkelt for alle å bidra. Neste aktivitet ut for å fortsette å øke bevisstheten rundt matsvinn i Eurest sine kantiner er Stop Food Waste Day 24.april.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!