NHO Service og Handel

Innhold

-Kan bremse global oppvarming, viser ny FN-rapport

Nyhet, Næringspolitikk, FDV

Publisert

earth

Foto: ColourBox.com

-Norsk næringsliv sitter på mye kunnskap, teknologi og forretningsmodeller som muliggjør en lavere temperaturøkning, sier Anne-Cecilie Kaltenborn som kommentar til FNS klimapanel (IPCC) rapport som ble lagt frem i dag, 8. okt.

Rapporten tar utgangspunkt i de mål verdens nasjoner ble enige om i Paris i 2015, der det settes et mål om å klare å holde seg innenfor et tak på 1,5 graders global temperaturøkning.

Rapportens konklusjoner:
  • Kunnskapen og teknologien som behøves finnes.
  •  Det vil være behov for en reduksjon av klimagassutslippene på 45% innen 2030 for å nå målene
Tematikk i rapporten:

1. Hva skal til for å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader? 
- Kortsvar: hurtig energi-omlegging, store teknologiskifter, gjøre mer av det som allerede virker i nasjonalt eller i småskala, som overgang til fornybar energi eller Norges transportsatsing)

2. Hva er forskjellene mellom å holde seg unna et tak på 1,5 grader C i forhold til et tak på 2 grader C

Kortsvar: klodens temperaturlikevekt er finstilt, en halv grads forskjell i globale oppvarming gir store forskjeller i utslag

  • Det blir mindre ekstremvær i form av nedbør, tørke, vind
  • Havet vil stige 10 cm mindre med 1,5 grader
Har gode muligheter

-Norsk næringsliv sitter på mye kunnskap, teknologi og forretningsmodeller som muliggjør en lavere temperaturøkning, sier Anne-Cecilie Kaltenborn og hun fortsetter:
- Risikoen for bedriftene er i stor grad knyttet til at man ikke raskt nok tar innover seg de endringer som vil komme og blir sittende fast i utdaterte teknologi. Til gjengjeld er det svært store muligheter når det gjelder nye forretningsmodeller, tjenester og teknologi som støtter opp under klimamålene, sier Kaltenborn.

Vil bygge kapasitet

-For noen bransjer er det store utfordringer framover: Skadesaneringsbransjen vil  få mye å gjøre  og vil bygge videre ut kapasiteten for å håndtere lokale utslag av ekstremvær, sier fagsjef Jorulf Brøvig Silde som har ansvar for FDV i NHO Service og Handel.

-Facility service bransjen har et godt utgangspunkt for å bidra til omlegging. Bransjen leverer allerede tjenester som bidrar til økt energi- og arealeffektivitet, som vektlegger ressurseffektivitet og lavere klimafotavtrykk og som gir andre bedrifter anledning til å velge lavkarbon-løsninger. I særlig grad vil bedrifter som leverer serverings-, kantine- og matomsorgstjenester stille sterk med sin store kunnskap om mat, ernæring og miljø når etterspørselen endres, sier fagsjef Jorulf Brøvig Silde.

Se fakta-ark om rapporten

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!