NHO Service og Handel

Innhold

Arbeid for sirkulær bruk av plastemballasje

workshop

Deltakerne på workshopen er fra hele verdikjeden; emballasjeprodusenter, mat- og drikkeprodusenter, varehandel og returselskaper.

Et veikart for design, bruk og resirkulering av plastemballasje i et lukket kretsløp. Det skal utvikles i et prosjekt som NHO Service og Handel er med å finansiere.

Forum for sirkulær plastemballasje:

  • Forum for sirkulær plastemballasje ble lansert av Emballasjeforeningen under Arendalsuka 2018.
  • Oppgaven er å lage et veikart for hvordan plastemballasje skal bli en positiv bidragsyter i den sirkulære økonomien.
  • Leder av prosjektet er Ellen Behrens, VP Corporate Responsibility Orkla ASA, Orkla og Morten Aas, Manager Packaging Development ved TINE SA.
  • Veikartet skal lanseres i juni 2019.

Mer

18. desember 2018 arrangerte Emballasjeforeningen en workshop i Oslo som fokuserte sirkulær bruk av plastemballasje. Workshopen ønsket å kartlegge de mest sentrale utfordringene og forsøke å finne rotårsakene.

Prosjektet som skal munne ut i et veikart for design, bruk og resirkulering av plastemballasje i et lukket kretsløp. Ambisjonen i EUs plaststrategi er at all emballasje laget av plast skal kunne gjenvinnes innen 2030. Samtidig skal bruk av engangsplast og mikroplast begrenses.

Deltakerne på workshopen er fra hele verdikjeden; emballasjeprodusenter, mat- og drikkeprodusenter, varehandel og returselskaper. Det er lagt opp til en bred deltakelse for å kunne komme frem til anbefalingene om sirkulær bruk av plast som hele verdikjeden kan stå bak.

Prosjektet skal foreslå virkemidler og tiltak for å nå målene om at all emballasje skal være mulig å gjenvinne.

Prosjektet skal også jobbe for økt bruk av resirkulert emballasje, forbedret innsamling og resirkulering av emballasjeavfall og redusert forsøpling i naturen fra plastemballasje.

I prosjektet er det etablert fire arbeidsgrupper som skal arbeide med insentiver, design for gjenvinning, kommunikasjon og måltall for plaststrømmene.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!