NHO Service og Handel

Innhold

Bransjestandarden for skadesanering ivaretar kulturminner

Nyhet, FDV, Skadesanering

Publisert

#205

Storgata Lillehammer, fra venstre til høyre: Bjønne Owren (gårdeierrepresentant), Eli Hauge Lirhus (Oppland fylkeskommune), Stein Erik Hansen (Prevent Systems), Kari-Irene Aspelund (Lillehammer kommune), Jorulf Brøvig Silde (NHO Service og Handel) Johnny Berg (Autronica Fire and Security), Kjersti Ellewsen (Riksantikvaren), Vegard Haugen (Rambøll), Mattias Andersson (Lillehammer Region brannvesen).

Når ulykken først skjer er det avgjørende at profesjonelle aktører innen skadesanering raskt kommer i gang med å begrense skadene. Den nylig reviderte bransjestandarden for skadesaneringsbransjen og forsikringsselskapene sikrer at dette skjer på beste måte.

Det sier Jorulf Brøvig Silde, bransjesjef for Forvaltning, drift og vedlikehold i NHO Service og Handel. Denne uken ble han og Riksantikvaren invitert til Lillehammer av brannsikringsgruppa for Storgata for presentere sine erfaringer med samarbeidet om skadesaneringsstandarden.

- Det er de forebyggende tiltakene som er de viktigste for å bevare norske kulturminner, påpeker Brøvig Silde.

Kjersti Ellewsen fra Riksantikvaren har vært sentral i arbeidet med standarden. Hun er godt fornøyd med at kulturminner og kunst nå er kommet med som en viktig del av bransjestandarden.

- Nå gjelder det bare at den brukes for å bevare kulturminnene våre, sier hun.

Verneverdig bygning totalskadd i brann

I brannsikringsgruppa for Storgata i Lillehammer møtes representant for gårdeiere, Lillehammer sentrum drift, kommune, brannvesen, fylkeskommune, fagkonsulenter og brannsikringsleverandører for å diskutere tiltak for å unngå skader som følge av brann. For det har hendt tidligere. Natt til den 22. januar 2017 ble en av de verneverdige bygningene i Storgata på Lillehammer totalskadet av brann. Brannvesenet gjorde en stor innsats for å hindre brannen i å spre seg. I slokningsarbeidet hadde brannvesenet nytte av brannsikringstiltakene som er utført i den tette trehusbebyggelsen, som branndeteksjon med direkte varsling til brannstasjon og vanntåkeanlegg.

Kulturarvkonsulent Eli Lirhus i Oppland fylkeskommune er opptatt av både å sikre den tette trehusbebyggelsen i "landets fineste storgate" enda bedre, og å kunne håndtere det som måtte oppstå av hendelser og  situasjoner slik at en hindrer skader.

Bransjestandard

Med bedre tidligdeteksjon og gode planer for å hindre at branntilløp utvikler seg til branntomter, blir det desto viktigere at skader håndteres raskt, profesjonelt og tar vare på kulturminner og verneverdige hus og gjenstander.

Bransjestandarden for skadesaneringsbransjen og forsikringsselskapene beskriver tiltak når skade har oppstått. Et av kapitlene i standarden omhandler skader på kulturminner og kunst. Det kan være selve bygningen som regnes som verdifulle kulturminner, veggfast dekor eller inventar, glassmalerier, eller andre kunstgjenstander. Bransjestandarden skal sørge for at vernemyndighet og riktig fagkompetanse trekkes inn etter skadehendelser på kunst og kulturminner.

Den reviderte bransjestandarden for skadesaneringsbransjen og forsikringsselskapene lanseres desember 2018.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!