NHO Service og Handel

Innhold

Hvordan kan livet i urbane økosystemer bli bedre?

Nyhet, FDV

Publisert

grønne bygg

Sertifiseringen tar utgangspunkt i sju konsepter som påvirker velvære og dermed også produktiviteten: luft, vann, lys, lyd, kosthold, mosjon og sanseopplevelser i bygninger.

Bærekraftig eiendomsdrift gir bedre helse og trivsel. Hvordan kan livet i urbane økosystemer bli bedre? Eleftherios Zacharakis har svar.

#005

Eleftherios Zacharakis er Sveriges første WELL-ekspert,

WELL Building Standard er et internasjonalt sertifiseringssystem for helse og velvære i bygninger. Det er for øyeblikket mer enn 250 registrerte prosjekter og 7 sertifiserte bygninger. WELL tar utgangspunkt i sju konsepter som påvirker velvære og dermed også produktiviteten: luft, vann, lys, lyd, kosthold, mosjon og sanseopplevelser. Eleftherios Zacharakis som er Sveriges første WELL-ekspert, kan mye om dette.

Hele kjeden blir truet

-Når vi snakker om bærekraft i naturen, snakker vi ofte om økosystemer. Vi ser hva som skjer dersom en komponent i kjeden blir truet, og systemets velferd blir svekket. Å holde liv i alle jordens livssykluser, både små og store, er avgjørende for å beskytte vår fremtidige verden. Det gjelder også de urbane økosystemene, de vi har bygget i bymiljøene, boligene våre – og arbeidsplassene.

Økologi og arbeidsliv

– Vi har nå en helt annen forståelse for hvordan man bør ivareta arbeidsplassene ut fra et bærekraftig perspektiv. Vi i WSP merker godt at kundene har fått mye større forståelse for temaet, og de FM-lederne vi har kontakt med, definerer problemene på en helt annen måte i dag. Det skyldes fremfor alt at investorene har innsett at det faktisk lønner seg å jobbe bærekraftig. Men det henger også sammen med at menneskene ønsker å ta miljøansvar, og at det kommer inn en helt ny generasjon i arbeidslivet som krever ledere som tar ansvar, forteller Zacharakis.

 Workplace strategy

– Det har lenge vært fokus på energieffektivisering i nye kontorbygg. Etter hvert som standarder som WELL og Fitwel (et nytt internasjonalt system for sertifisering av bygninger som fremmer menneskers helse og velvære på jobb) blir stadig vanligere begynner vi også å innse at helsefaktorer er helt sentrale. De siste årene har vi begynt å snakke mer om «workplace strategy», og da sammenstiller man de sosialpsykologiske aspektene med byggets fysiske aspekter for deretter å kunne tilpasse digitale løsninger. Alle disse faktorene spiller inn og påvirker hvordan vi har det på arbeidsplassen og hvor godt vi kan prestere.

Kostnader 

Når man går gjennom organisasjoners kostnader, blir. Noe av det mest lønnsomme du kan gjøre som FM-sjefer er satse på ansattes velferd. I gjennomsnitt bruker bedrifter én til to prosent på energi og åtte til ti på leie, mens den virkelig store utgiftsposten er personalkostnader. Satser man her er det mye å hente.

-Når man begynner undersøke sin egen bedrift grundig og vurdere de faktiske behovene, oppdgaer man muligheter og kan starte på reisen mot gevinsten av WELL-sertifisering.

– Jeg sier alltid til kundene mine at sertifisering ikke er noe mål i seg selv, men et verktøy. Man må vite hva som er interessant for en selv og egne visjoner for å kunne jobbe mot målet, sier Eleftherios.

 Artikkelen er bearbeidet, hentet fra vår medlemsbedrift Coor.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!