NHO Service og Handel

Innhold

Lanserer bærekraftnettverk for drift- og servicebedrifter

To menn på taket av NHO-bygget

Pådrivere er Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør FDV og Roger Urhaug CSR Manager i Tomagruppen. (Foto: Baard Fiksdal)

Bedre klimafotavtrykk og bedre inkludering er målet for et nytt nettverk for drift- og servicebedrifter i NHO Service og Handel.

Næringslivet sitter på mange av nøklene til et mer bærekraftig samfunn. Våre bedrifter ønsker å bidra til å løse klimautfordringer og redusere utenforskap gjennom inkludering i arbeidslivet. Tjenestesektorens verdikjede er viktig for miljømessige og sosiale forhold. Bærekraft, miljø og inkludering har gått fra å være pynten på kaka til å handle om selve kjernevirksomheten til bedriften.

Bransjeforeningene FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) og R&E (Renhold og eiendomsservice) i NHO Service og Handel har miljø-bærekraft og sosial-bærekraft som strategiske fokusområder.

Kontinuerlig forbedring

Viktige stikkord er samfunnsansvar, inkluderingsdugnad, CSR, miljøsertifisering, grønn innovasjon, kutt matsvinn, gjenbruk, sirkulær økonomi, HMS, orden i eget hus, grønn praksis, klimastrategi eller rett og slett kvalitet i alle ledd og kontinuerlig forbedring.

De fleste ledere og fagpersoner, som arbeider med miljø og bærekraft, har en rekke oppgaver i bedriften. Det er gjerne knyttet til forretningsutvikling, operasjonell drift, kvalitet/HMS, økonomi/finans eller kommunikasjon. Og noen jobber mye med offentlige anskaffelser. Det nye nettverket er for alle disse.

Et nettverk for de utålmodige

  • Nettverket er for deg som ser store forretningsmuligheter i økt etterspørsel etter bedrifter som tar samfunnsansvaret på alvor og kan dokumentere dette.
  • Nettverket er for deg som ønsker å fortelle verden at det finnes en vei videre og at noen går der allerede.
  • Nettverket er for deg som er utålmodig. Du synes det går for sent i dag. Du ønsker fortgang i bærekraftarbeidet. 
Pådriverne

Pådrivere er Jorulf Brøvig Silde, bransjedirektør FDV og Roger Urhaug CSR Manager i Tomagruppen.

-Vi inviterer nå utålmodige ressurspersoner fra Drift- og servicebedriftene bedrifter som vil være spydspisser i arbeidet for bærekraftig samfunn og næringsliv til å være med på å utforme et nettverk som kan løfte bransjene videre, sier Jorulf Brøvig Silde.

-Toma ønsker gjøre det vi kan for å opptre så bærekraftig som mulig i egen leveranse, men også påvirke bransjen som helhet, sier Roger Urhaug.

- Hva er din motivasjon for å engasjere deg i å løfte drift- og servicebransjenes bærekraftarbeid?

Min motivasjon handler om å sette Tomagruppen til bords med andre aktører for å sammen sette standarden for vår del av næringslivets fokus på klima, miljø og inkludering. Personlig tenker jeg at næringslivets bidrag er utslagsgivende for å nå nasjonale og internasjonale målsetninger og til syvende og sist «1,5 graders målet», sier Urhaug.

-Hva ønsker du skal prege bransjene i fremtiden?

-Jeg ønsker at det på systemnivå foreligger gode verktøy for selve utførelsen av bærekraftighet. Jungelen av initiativ i dag er enorm – og effekten av et enkeltstående tiltak eller justering er diffus. Jeg håper de store interesseorganisasjonene går foran og tilrettelegger for sine medlemsbedrifter og finner hensiktsmessige tiltak og verktøy på systematisk nivå.

Jorulf Brøvig Silde er opptatt av at arbeidet skal gi konkrete resultater.

-FNs bærekraftsmål handler om det gode liv på lang sikt – for mennesker og planeten. I starten vil arbeidet handle om å avgrense og definere innsatsområdene. Deretter vil vi arbeide med å identifisere behov og peke på verktøy og framgangsmåter som vil øke effekten på tvers av bransjene, sier han.

Workshop i januar

Nettverket vil starte med workshopen
"Framtidas bærekraft i drift- og servicebransjene". 
16. januar kl 10 – 14 i Næringslivets hus i Oslo. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!