Sterke meninger om frisørfaget? Si det nå

Nyhet, Frisør og velvære

Publisert

#205

Jan Kristian Pettersen i NFVB er ny leder i faglig råd med det foreløpige navnet Frisør, blomster og interiørdesign. Du inviteres til å gi innspill til fremtidens fagutdanning.

Fram mot høsten 2020 vil det skje store endringer for yrkesfaglig utdanning. Nye læreplaner skal lages og nytt utdanningsløp skal formes. Utdanningen er med på å forme morgendagens frisører og hudpleiere, og du har muligheten til å påvirke arbeidet, skriver Jan Kristian Pettersen i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB).

Faglige råd

  • De faglige rådene er rådgivende organ for statlige utdanningsmyndigheter. 
  • De skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet overfor myndighetene. 
  • De faglige rådene skal ha innflytelse på hele opplæringsløpet. 
  • Det er et råd per utdanningsprogram. 


Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) har fulgt – og vil fortsette å følge - prosessen tett. Regjeringen vil samle yrkesfagutdanningene som har mer faglig til felles og utdanningen skal være mer tilpasset arbeidslivets behov. Frisørutdanningen, som i dag er en del av utdanningsprogrammet for Design og håndverk, er et av fagene som vil løftes fram i nytt utdanningsprogram, med det midlertidige navnet Frisør, blomster- og interiørdesign. Dette betyr blant annet at elever som vil bli frisør får bedre mulighet til spesialisering fra start.

Og hva blir innholdet i det nye utdanningsløpet? Det er noe det jobbes med akkurat nå. I oktober 2018 ble det opprettet læreplangrupper som skal jobbe med utformingen av læreplaner. NFVB har representant i gruppen for alle tre frisørtrinnene (VG1, VG2 og VG3). I tillegg har vi en representant for VG2 og VG3 på hudpleie. Våre representanter vil jobbe for å påvirke læreplanene slik at de er i tråd med NFVBs strategi. Her jobber vi blant annet for fagbrev for hudpleie og svennebrev med fordypning for frisør.

Si din mening om utdanningsløpet

  • Spørringer og høringer på www.udir.no
  • NFVB vil gi mer informasjon på www.nfvb.no.
  • Delta på NFVBs kompetansekonferanse 28. mars. 

I tilknytning til dette arbeidet vil det legges ut flere spørringer, noe som betyr en uformell høring på uferdig materiell. Her har alle mulighet til å gi innspill og si sin mening. Ved at dere benytter denne muligheten, vil være med på å forsterke våre felles interesser. På NFVBs nettsider legges det ut informasjon om dette, slik at du enkelt kan gi dine innspill. Du kan også gå direkte til Utdanningsdirektoratets hjemmeside.

NFVB jobber hele tiden for at våre medlemmer skal være oppdatert på arbeidet vi gjør, endringer som berører bransjen og hvilke utsikter det er for framtidens frisører og hudpleiere. Derfor arrangerer vi 28. mars en kompetansekonferanse for våre medlemmer. Der vil vi informere om endringene for yrkesfaglig utdanning og hva som skjer videre. Her vil det blant annet være to delsesjoner, en for frisør og en for hudpleie, hvor det vil bli tatt opp viktige saker rundt hvert fags utdanning og sluttvurdering. Vil du bidra med å forme framtidens frisør- og hudpleieutdanning? Møt opp! Påmelding gjøres på NFVBs hjemmeside.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!