NHO Service og Handel

Innhold

NFVBs landskonferanse

Nyhet, Frisør og velvære

Publisert

plakat

NFVBs landskonferanse gjennomføres digitalt fredag 9. oktober fra klokken 10.00 til 16.00. Meld deg på nå.

Meld deg på her

Saker til behandling

Hovedtemaet for konferansen er NFVBs fremtidige organisasjonsstruktur, med tilhørende saker som påvirkes av endringer i strukturen. Det er vedtak fra Landsmøtet 2019 som er førende.

Gjennomføringen

Konferansen gjennomføres på plattformen Microsoft Teams. Har du ikke dette programmet på din maskin, trenger du ikke å gjøre noe. Bare vent på informasjon fra NFVB.

En av dagene før konferansen får alle påmeldte deltakere en e-post som inneholder link til konferansen og link til gruppediskusjonen. I tillegg vil man også motta en kort veilder for hvordan Microsft Teams fungerer, og hvordan møtet gjennomføres. Dere vil også motta endelig saksliste og tidsplan for møtet.

Møtet deles i seksjoner à 45 minutter, med ca 15 minutter pause i mellom. Det settes også av tid til lunsj i tilknyttning til tiden for gruppediskusjoner.

NFVB peker ut møteledere for hver av gruppene, som får ansvar for å styre diskusjonen og gi tilbakemelding til oss.

Her kan du lese forrige nettartikkel om landskonferansen.


Lokale diskusjoner

Laug og fylkeskontakter får i starten av september tilsendt materiell som skal benyttes til diskusjoner lokalt. Resultatet av diskusjonene skal leveres til NFVBs administrasjon for oppsummering innen 25. september. Tilbakemeldingene presenteres under konferansen 9. oktober.

Er det ikke et aktivt laug i ditt distrikt? Ta kontakt med NFVBs fylkeskontakt, så kan dere sammen finne en måte å engasjere og samle andre kollegaer til diskusjon og levering av resultatet fra deres diskusjoner til NFVBs administrasjon.

Deltakelse og påmelding

Alle NFVBs medlemsbedrifter kan delta på konferansen, og det er gratis å delta.

Link til påmelding

Siste frist for å melde seg på er 30. september.

Bli med og påvirk din egen organisasjon!

Har du tanker og ideer til hvordan NFVBs organisasjonsstruktur bør rigges for framtiden for å:

Gi best mulig tjeneste til medlemmene
Ha politisk gjennomslagskraft
Ha et godt lokalt apparat
Da må du delta på årets digitale landskonferanse og bidra til det viktige arbeidet med å utvikle landets eneste organisasjon som jobber dedikert for frisør- og velværebransjen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt