Slik blir hverdagen når frisør og velvære åpner igjen

Nyhet, HMS

Publisert

frrisør coalge

De ansattes og kunders helse og sikkerhet har første prioritet når frisør og hudpleie på mandag 27. april starter en gradvis og forsiktig gjenåpning etter koronakrisen.

Mange venter nå spent på gjenåpning av bransjen som ble stengt på kort varsel 12. mars. Tiltakene som settes inn for å holde et godt smittevern er utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI) i samarbeid med blant annet Fagforbundet Frisørenes fagforening (LO) og Norske Frisør- og Velværebedrifter (NFVB i NHO Service og Handel). I arbeidet med å utvikle en guide for smittevern har NFVB og FFF fokusert tre prinsipper: Å bygge kunnskap om smittevern hos de ansatte, beskytte ansatte og kunder mot mulig eksponering av smitte, samt å følge samfunnets generelle smittevernregler. Her er det viktigste:

Dette kreves av salongene
 • Salongene skal informere kunder om tiltak for å begrense smitte, og hvilke betingelser som gjelder for å få tjenesten når man bestiller time. Informasjonsplakat/-skjerm om smittevern og bedriftens smitte- og hygieneregime skal være lett synlig ved inngangsparti.
 • Det skal være minst 1 meter mellom arbeidsstasjoner.
 • Unngå kø. Hovedregel er at man anbefaler avtalte timer og minst mulig ventende kunder og drop-in. Bedriften må lage rutiner slik at færrest mulig kunder, som ikke er under behandling, venter i lokalet (Eksempel: sms/tlf-oppkalling innføres, bedriften kaller inn kunde når ansatt er klar til å ta imot kunde.) Det skal lages oppslag der man oppfordrer kunder til ikke fysisk å ta på salgsprodukter.
 • Salongene skal medvirke til kommunelegens smittevernsarbeid dersom en ansatt får påvist covid-19, ved å dele oversikt over timer/kunder, samt kontaktinformasjon til kunder og ansatte. 
 • Salongene skal ha rutiner for hvordan kunder kan kontaktes dersom det er nødvendig for smittevernsarbeidet. Salongene skal ha oversikt over kunder to uker tilbake i tid, inkludert kontaktinformasjon. Salongene skal ha oversikt over hvilke kunder hver enkelt ansatt har hatt kontakt med. Det er viktig at bedriften har dokumentasjon og registrerer personalia på kunder med telefonnummer. Drop-in kunder skal fylle ut skjema med navn og telefonnummer der man gir egenerklæring på at man ikke har symptomer på Covid-19. Dette er viktig for å kunne spore kunde i ettertid.
 • Salongene blir hyppig rengjort. Det legges særlig vekt på rengjøring av alle berøringsflater.
 • Ordinære klippebehandlinger, farge - og kjemibehandlinger utføres med det verneutstyr som normalt brukes for denne type behandling. Rene engangshansker benyttes i situasjoner der man normalt ville benyttet hansker.
 • Ved behandlinger, som er særlig eksponert mot ansiktet, anbefales å gjøre en vurdering om det skal iverksettes tiltak som bruk av visir/munnbind. Det anbefales å vurdere om kunde bør utstyres med munnbind dersom behandlingen tillater dette.
 • Ansatte over 65 år frarådes å jobbe pr. 27. april fordi disse regnes som særlig utsatt for risiko. Andre ansatte i risiko gruppe definert av FHI må ta kontakt med lege for å avklare sin situasjon. Ansatte skal ikke møte på jobb dersom de har luftveisplager eller symptomer på COVID-19. 
 • Salongene skal dokumentere at smittevern og hygienebestemmelsene er gjennomgått og at prosedyrer er utarbeidet og følges. 
 • Ansatte i NFVB-bedrifter vil ta et Covid-19 tilpasset smittevernkurs som er finansiert av FFF og NFVB.
 • Bedrift og ansatte anbefales å vurdere om det er mulig å jobbe på forskjellige tider slik at bedriften reduserer muligheten for lockdown, dersom det kommer smitte blant ansatte.
Dette kreves av kunde
 • Kom bare hvis du er frisk. Hvis du føler deg dårlig eller har luftveissymptomer skal du ikke gå til behandling. Det er lett å booke om avtaler.
 • Vis hensyn og hold god avstand til andre kunder.
 • Alle kunder skal vaske eller rengjøre hendene med antibac ved ankomst.
 • Mobil er en mulig smittekilde og skal ikke brukes når du er i salong. 
 • Kunden må gi tilbakemelding til salongen om man blir smittet av Covid-19.
 • Unngå kontant betaling, betale med kort/vipps eller faktura.
Vær tålmodig og hensynsfull

- Bransjen har til vanlig et strengt hygienisk regelverk. Nå får vi et smittevern i stort omfanget som er nytt for oss. Salongene vil åpne gradvis og kontrollert. Det vil kunne oppstå kø og kundene kan være usikre på hva som er trygt. Vi vil derfor fra starten av være veldig tydelig på at det er et stort ansvar som hviler på både salongen og på deg som kunde. Vær tålmodig, nøyaktig og hensynsfull, så vil dette gå bra, sier Anne Mari Halsan, leder av NFVB i NHO Service og Handel.

Mer enn minimum

- Salonger i NVFB vil iverksette strengere smitteverntiltak enn det forskriften krever som et minimum. Folkehelseinstituttet sier: "Det vil kunne være virus på huden og i håret til kunder, som vil kunne videreføres til hendene til behandleren". Salonger våre vil prioritere å rengjøre hud og hodebunn samt vaske hår og skjegg før behandling, sier Anne Mari Halsan. Hun representerer 1.300 frisør og hudpleiebedrifter. Totalt består bransjen av ca 2.500 bedrifter og drøyt 5.000 enkeltpersonsforetak, med 22-23.000 medarbeidere som i et normalår omsetter for ti milliarder kroner.

Avstandskrav er viktig

- For oss frisører er nå sikkerhet prioritet nummer én. Det skal være trygt både for de ansatte og kundene å være i frisørsalongen. For å få til dette må vi sørge for at avstandskrav blir fulgt og at hygienetiltakene blir tatt på alvor, sier Vivian Jacobsen, leder av Fagforbundet Frisørenes Fagforening. Hun er svært glad for at hennes medlemmer nå kan komme tilbake i jobb. Samtidig ber hun om at både frisører og kunder legger vekt på smittevern.
– Alle må ha forståelse for at åpningen av frisørsalongene ikke betyr at vi er tilbake til normalen. Vi må ha en forsiktig og kontrollert oppstart, sier fagforeningslederen.


Veileder
Forskriften

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt