NHO Service og Handel

Innhold

Finn nye løsninger for å gjøre plasten sirkulær - søk støtte

Nyhet, Næringspolitikk, Innovasjon, Handel

Publisert

plast

Norges Forskningsråd lyser ut 70 millioner til samarbeidsprosjekter for sirkulær økonomi. Handelens Miljøfond bidrar med 20 millioner kroner. Målet er at forskere og næringsliv finner sammen.

Et stort gjentakende problem i næringslivet er å få plasten, som sendes ut i markedet, til å bli sirkulær - altså til å gjenvinnes, omskapes og brukes til nye produkter istedenfor å gå til forbrenning. Er du en av dem som står overfor denne problemstillingen og ønsker å gjøre noe med det?

Det er et stort behov for å øke kunnskapen om plast og miljø, slik at vi kan gjøre plasten mer sirkulær. Forskere og næringsliv bør finne sammen for å utforske mulige løsninger. Handelens Miljøfond lyser derfor ut opp til 20 millioner til forskningsprosjekter knyttet til plast via Forskningsrådets utlysning for sirkulærøkonomi.

Hvor mye kan man søke om?

Norges Forskningsråd lyser ut totalt 70 millioner til samarbeidsprosjekter for sirkulær økonomi, og Handelens Miljøfond har bidratt med 20 millioner kroner til denne utlysningen. Midlene fra Handelens Miljøfond er øremerket prosjekter som omhandler plast.

Hvem kan søke?

Det er en forutsetning at aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner og næringsliv søker sammen med en godkjent forskningsinstitusjon. Forskningsinstitusjonen må fungere som prosjektleder for prosjektet.

Her finner du mer informasjon om søknaden.

 

Slik søker du

Finn en relevant forsker for ditt prosjekt. Her finner du oversikt over godkjente forskningsinstitusjoner.

Lenke til søknadsskjema tilgjengeliggjøres her 16. desember 2020

Følg videre instruksjoner på Norges Forskningsråds nettsider.

Søknadsfrist er 17. februar 2021

Webinar

Forskningsrådet arrangerer 25. november et webinar der de informerer om sirkulærøkonomiutlysningen.
Her kan du melde deg på

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt