NHO Service og Handel

Innhold

Munnbind som smitteverntiltak

Nyhet, HMS, Handel

Publisert

munnbind

Her er oppdatert informasjon om bruk av munnbind i butikker og andre steder.

I situasjoner med høyt smittepress og hvor det er vanskelig å holde avstand, kan munnbind anbefales som et av tiltakene for å redusere risiko for smittespredning. Bruk av munnbind kan komme i tillegg til, men ikke erstatte andre tiltak. De viktigste tiltakene for å hindre smitte med koronavirus er å holde avstand til andre, praktisere god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme ved sykdom.

Det er ikke krav om å bruke munnbind i de situasjoner hvor det er mulig å holde en meters avstand. Dette gjelder både ansatte og kunder. For ansatte er dette gjeldene for alle typer arbeidsoppgver der det er mulig å overholde en meters avstand. I de aller fleste tilfeller vil det være mulig å holde en meters avstand til andre. Handelen er også svært flink til å benytte smitteverntiltak som eksempelvis begrensninger på antall kunder inne i butikk samtidig og plexiglass ved kasseområdet.

I områder med høyt smittepress der det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand kan munnbind bli anbefalt. Regjeringen har bedt kommuner med lokale smitteutbrudd å vurdere å påby munnbind innendørs på offentlig sted.

Påbud i Oslo og Bergen

Som en følge av dette har Oslo og Bergen, samt noen nærliggende kommuner, utstedt et påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å overholde en meters avstand. Det er opp til hver enkelt å etterleve bestemmelsen. Dette gjelder offentlige steder kjøpesenter, butikk, kiosk, dagligvare, bensinstasjon og tilsvarende. Påbudet gjelder ikke når personer bare skal passere hverandre da dette ikke innebærer særlig smitterisiko.

FHI har mer info

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt