Nyttig for handelen om korona

Arbinn har en samleside om korona

Kluge har laget  avtalemal mellom huseier og leietaker.

Brosjyren "Trygge butikker under korona"

Oslo – brev veiledning smittevern

Oslo – spesifisering av smitteverntiltak

Retningslinjer for smittevern

Se Helsedirektoratets råd til varehandelen
Se FHIs råd til arbeidsplasser
Se FHIs råd til dagligvare

Se FHIs smittevernråd for julehandel

Ny veileder for smittevern i detaljhandelen er utarbeidet av Standard Norge, NHO Service og Handel og våre bedrifter, på oppdrag for Helsedirektoratet. Den ble ferdigstilt i november 2020.  Se veileder her

Ved usikkerhet rundt lokale regler søk etter smittevernforskrift og din aktuelle kommune. Pass på at den smittevernforskriften du leser er den oppdaterte da det kan ligge flere varianter ute. Smittevernforskriften er det stedet du finner korrekt informasjon. Alle øvrige informasjonskilder kan ha feiltolkning og individuell vri.

1 - Den nasjonale smittevernforskriften omtaler regler for karantene, innreise, nærkontakt og hva som er smittevernfaglig forsvarlig for ulike yrkesgrupper.

2 - Kommuner har utarbeidet smittevernforskrifter som er oppdatert denne uke. Oslo er førende her, og øvrige kommuner med høyt smittepress har blitt anmodet om å følge Oslos forskrift. For handelen er det viktig å vite:

  • § 2: Kjøpesentre og butikker skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand.  I praksis betyr det at dere er de beste til å vurdere hvor mange kunder dere da kan ha i butikk slik at det blir god nok plass. Dere trenger ikke å gå rundt å passe på at kundene til enhver tid er 2 meter fra hverandre!  Å legge til rette for 2 meters avstand er for å trygge at det ikke er så mange i butikken eller kjøpesenteret at det ikke er mulig å overholde 1 meters kravet på avstand. 
  • § 6: Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker. I praksis betyr dette at den enkelte har munnbind tilgjengelig slik at det benyttes når det ikke er mulig å overholde 1 meters avstand. 

Regjeringen har sendt et rundskriv til kommunene for anmode om å samordne regler i bo- og arbeidsområder. Kommunene er her også bedt om å involvere NHO og LO i utarbeidelse av anbefalinger for å ivareta næringslivet.

Link til smittevernforskrift og avklarte retningslinjer for utvalgte kommuner: (word-tabell)

Takk for at du sender en epost til lv@nhosh.no om du savner en kommune på listen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt