NHO Service og Handel

Innhold

Varehandelsrekord i 2020

Nyhet, Tall og fakta, Handel

Publisert

mann i gul skjorte

Netthandel vokste over 37 prosent og utgjorde nesten 10 mrd i 2020, viser ferske tall fra SSB.

Vi kjøpte dagligvarer for nesten 215 mrd og netthandlet for over 35 mrd i koronaåret 2020. For dagligvare utgjorde dette en økning på nesten 32 mrd fra 2019 som tilsvarer over 17 prosent vekst. For netthandel var økningen fra 2019 på over 37 prosent og utgjorde nesten 10 mrd. Det viser SSBs ferske tall for omsetning i varehandel som kom i dag.

#205

Se DNB innsikt, uke 14

Samlet sett handlet nordmenn for 565 milliarder i norske butikker i fjor, 56 milliarder mer enn i 2019. Varegrupper som blomster og planter, hus og hjem (herunder interiør), bredt vareutvalg, fritidsbåter og fôr til kjæledyr økte omsetningen kraftig i 2020. Flere av varegruppene kan knyttes til økt bruk av tid hjemme og i fritidsbolig i 2020.  

Økning i omsetning i noen av varegruppene kommer delvis på bekostning av et lavere tjenestekjøp. DNB innsikts tall viser at andel brukt på varer av total kortbruk, gikk fra 68 prosent i 2019 til 75 prosent i 2020 og er 77 prosent hittil i 2021.
Se DNB innsikt, uke 14

At varehandel totalt og noen varegrupper opplever eventyrlig vekst som følge av de endrede handlemønstrene koronakrisen har ført med seg, førte også til at andre varegrupper så en nedgang i 2020. Bensinstasjoner hadde over 5 mrd lavere omsetning i 2020 enn i 2019 (- 11,3 %). Det ble handlet klær for 3 mrd mindre i 2020 enn i 2019, en nedgang på over 10 prosent. Kioskhandel falt med nesten 19 prosent og salg av sko med 18 prosent. Koronakrisen og medfølgende smittevernstiltak har skapt noen vinnende og noen tapende bransjer innenfor varehandel i året 2020.

#205
#205

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt