NHO Service og Handel

Innhold

Rødtvet sykehjem

Helse og Velferd

Bransjeforeningen Helse og Velferd.

Nyheter
 1. Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd, Rehabilitering helseogvelferd

  God hjernehelse krever god oppfølging

  - Statsbudsjettet for 2021 har dessverre så vidt vi kan se lite fokus på mennesker med funksjonsnedsettelse pga. hjernesykdom eller andre kroniske tilstander, skriver leder Randi Dalen ved vårt medlem Kastvollen Rehabiliteringssenter i Trønderdebatt

 2. Nyhet, Lønn og tariff, Helse og velferd, Psykisk helse, Barn og ungdom oppgjøret2020, helseogvelferd

  Fagforbundet og Parat brøt forhandlinger

  Fagforbundet og Parat brøt tirsdag forhandlingene med NHO om overenskomstene 453 og 536.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Innovasjon, Helse og velferd helseogvelferd, tjenesteinnovasjon

  Ny standard for pasient- og brukermedvirkning

  En ny standard stiller krav til pasient- og brukermedvirkning i helse- og omsorgstjenester. NHO Service og Handel har medvirket til å utvikle standarden som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Standard Norge arrangerer frokostmøte 25. november og lanserer standarden.

 4. Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd helseogvelferd, helsepolitikk

  Høring om helse og omsorg

  Kostnadene ved Covid-19 sto sentralt da vi dag ga innspill til Helse og omsorgskomiteen i budsjetthøring om statsbudsjettet. Rehabiliteringsvirksomhetene vet fortsatt ikke hva slags driftsrammer de får neste år.

 5. Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd helseogvelferd, helsepolitikk, tjenesteinnovasjon

  Eldre befolkning, nye tjenester – sammen er de dynamitt

  NHO har en tallfestet ambisjon om økt sysselsetting og en mer tjenestebasert økonomi fram mot 2030, skriver Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel i Dagens Perspektiv.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd, Barn og ungdom helseogvelferd, helsepolitikk

  Ny strategi for lavinntektsfamilier

  Over 110.000 barn og unge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det vil regjeringen gjøre noe med. NHO Service og Handel har representert NHO i arbeidet med en strategi for lavinntektsfamilier som nylig ble lansert av Barne- og familiedepartementet.

2 av 3 ønsker valgfrihet innen helse, viser Norges største måling av nordmenns holdninger i helsepolitikken. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!