BPA-aldersgrense fjernes

mann hjelper eldre kvinner i rullestol

-Behovet for et aktivt liv stopper ikke når man fyller 67 år. Vi er derfor glade for at regjeringen foreslår å fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), sier Anne-Cecilie Kaltenborn, leder av NHO Service og Handel.

Regjeringen vil utvide retten til BPA slik at de som har fått dette innvilget kan beholde ordningen også etter fylte 67 år. Hensikten er å skape trygghet og forutsigbarhet for brukere.

-Fremover vet vi at det blir flere eldre som lever lenge. Det var et stort paradoks at de som hadde behov for en personlig assistent før de fylte 67 år, skulle få mindre behov etter fylte 67 år, mener Anne-Cecilie Kaltenborn adm. dir. i NHO Service og Handel.

- Behovet for et aktivt liv stopper ikke når man fyller 67 år. Vi er derfor glade for at regjeringen foreslår å fjerne den øvre aldersgrensen på 67 år for brukerstyrt personlig assistanse (BPA), sier Kaltenborn.

Offentlig utredning om BPA-ordningen

BPA er ment å være et tilbud til mennesker med store og langvarige behov for assistanse. Regjeringen satte ned et offentlig utvalg høsten 2019, som skal gå igjennom BPA-ordningen og foreslå tiltak/forslag til en forbedret BPA-ordning. Utvalget leverer sin innstilling våren 2021. Mer her

- Hvis eldre brukere ekskluderes fra ordningen, vil andre hjelpetiltak måtte iverksettes, og disse kan ofte koste en kommune mer penger enn en BPA-løsning, mener Kaltenborn.

- En rettighetsendring, som regjeringen her foreslår, vil skape større trygghet og forutsigbarhet for brukerne av BPA og for deres nærmeste pårørende. Dette vet vi gjennom medlemsbedrifter hos oss som tilbyr BPA, og som ser at behovene er store, men også bekymringene hos brukere. At det kommer en NOU om ordningen er også svært viktig, og noe som omsorgstjenesten har etterspurt lenge, fordi praksis har variert fra en kommune til en annen. Nå tror vi at tjenesten får klarere rammer og mer rettferdige regler for bruk, konkluderer Kaltenborn.

Pressemelding
Lovforslaget
Behandlingen av saken

Høringsvar

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt