Fra gym til folkehelse – kvalitetsstandarder for treningssentre

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

Standard Norge har sammen med bransjen jobbet med å utvikle kvalitetsstandarder og veiledninger for drift av treningssentre. Disse er tema for frokostmøte 8. juni i samarbeid med treningssenterbransjen, Antidoping Norge, NHO Service og Handel og Virke.

Tid: 8. juni 2021 kl. 0830 - 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på).
Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding.

Påmelding

I vinter har treningssenterbransjen jobbet hardt for å få på plass en ny smittevernveiledning som skal gjøre det trygt for alle medlemmer å trene. Dette arbeidet har vært gjort i tett dialog med sentrale og lokale myndigheter.

I tillegg er det utviklet internasjonale standarder for krav til ledelse og kompetanse for ansatte og drift av treningssentre. Disse skal bidra til trygg bruk av treningssentrene og gjøre sentrene bedre i stand til å være et aktivt bidrag til bedre folkehelse. Det pågår et arbeid for at treningssentre kan bli sertifisert etter en av disse standardene.

I mars ble det også utgitt en europeisk standard for å motvirke forbudte stoffer i kosttilskudd. Antidopingarbeid er viktig for å fremme sunn helse, og denne standarden vil være et bidrag til å rydde opp på et område som i mange tilfeller er en gråsone.

Alle disse standardene vil bli omtalt på frokostmøtet:

  • NHS C19008 Smittevernveiledning for treningssentre
  • NS-EN 17229:2019 for krav til fasiliteter og drift av treningssentre
  • NS-EN 17229, del 2 om kunnskap, ferdigheter, kompetanse, videoovervåkning og sikkerhet ved treningssentre (denne er under arbeid)
  • CEN/TS 17676 om smittevern (denne er under arbeid)
  • NS-EN 17444:2021 med forebyggende antidopingarbeid i idrett, hindre forekomst av forbudte stoffer i mat og kosttilskudd
Program

Velkommen, ved Einar Morten Lassesen, Standard Norge (møteleder)
Hva betyr dette for treningssentrene?
ved Mee Eline Eriksson, konst. direktør, Virke trening
ved Torbjørn Furulund, bransjedirektør, NHO Service og Handel

Fire aktuelle standarder for treningssentre
Ved Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen, daglig leder Sprek Trening AS internasjonal ekspert og leder av den norske standardiseringskomiteen, og Vegard Andersen, prosjektleder, Standard Norge

Kosttilskudd: Dopingfelle eller en nødvendig del av treningen? ved Fredrik Lauritzen, forskningssjef, Antidoping Norge

Antidoping Norges sertifisering som Rent Senter
Forbudte stoffer i kosttilskudd
Risikovurdering og risikoreduserende tiltak

NN, næringsmiddelbransjen (innleder ikke bekreftet)

Nå har vi standardene, hva gjør vi nå? Hva skal til for å sertifiseres etter NS-EN 17229?

Anne Sigrid Stiklestad Christoffersen, daglig leder Sprek Trening AS, internasjonal ekspert og leder av den norske standardiseringskomiteen

Spørsmål og kommentarer

1030   Avslutning

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt