Treningsbransjens smittevernveiledning kan gjøre det enklere å holde delvis åpent

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

Norsk Hurtigspesifikasjon for smitteverntiltak for treningssentre kan lastes ned hos Standard Norge.

En ny smittevernveiledning er utviklet som et nyttig verktøy for treningssentre og myndigheter. NHO Service og Handel og våre medlemsbedrifter har bidratt til utviklingen av verktøyet som nå kan lastes ned hos Standard Norge.

Den nye veiledningen er laget på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og rutiner for treningssentre. Den tar for seg blant annet generelle tiltak for renhold og smittevern for ansatte og gjester, og spesifikke tiltak som å montere pleksiglass, begrense antall deltakere på gruppetrening og kreve at all trening skal bookes på forhånd. Tiltakene er delt inn i tre nivåer som bygger på den lokale smitterisikoen i kommunen hvor senteret ligger.

Hardt rammet bransje

- Vi er glade for å få denne på plass, sier bransjedirektør Torbjørn Furulund. Treningssenter er i likhet med reiseliv, noen av de bedriftstypene som er hardest rammet. Det bekymrer oss at disse virksomhetene som må betraktes som sesongbetonte når de kan få nye kunder, stadig blir stadig avskåret fra å opprettholde sin medlemsbase.

-Bedre strengt enn stengt, er NHOs hovedpoeng i innspill til myndighetene. Derfor mener NHO SH at treningssentre må vurderes ut fra deres evne til å overholde skjerpede smittevernregler og ikke som en "av og på knapp" allerede fra de laveste tiltaksnivåene sier advokat og spesialrådgiver Henrik Bjørge. Han viser til forskjeller i kommuner og nasjonale retningslinjer hvor flere kommuner jobber tettere med treningssentrene. F.eks. er det fortsatt adgang for personer under medisinsk rehabilitering i flere kommuner på de høyeste smittenivåene.

Må brukes aktivt

NHO Service og Handel mener at standarden (hurtigspesifikasjonen) som nå ligger ute må brukes aktivt når man balanserer tiltakene mot ulemper. Det er forskjell på virksomheter, og her må heller myndighetene sette strenge betingelser i samråd med kommunelege enn av/på knapp på 24 timers varsel.

Smittevernstandarden tar høyde for forskjellig nivå på smitteverntiltak, og bør også brukes for å holde virksomheter som har faglig kapasitet åpent lengst mulig. Arbeidet er gjort med bedrifter som kjenner pandemien på kroppen, arbeidsgiverorganisasjoner og Standard Norge. Hurtigspesifikasjonen er utviklet i dialog med FHI.

Veiledningene er bygget på den såkalte Covid-19-forskriften og beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor.

NHS C19008:2021 Norsk Hurtigspesifikasjon for smitteverntiltak for treningssentre kan lastes ned her

Se også: Treningssentre får ny veileder for smittevern

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt