NHO Service og Handel

Innhold

Treningssentre får ny veileder for smittevern

Nyhet, Helse og velferd

Publisert

#205

En ny veileder for smittevern for treningssentre og helsesentre utvikles nå for bransjen Aktiv Helse i NHO Service og Handel. Bransjen samarbeider med Standard Norge som lager retningslinjer for godt smittevern på oppdrag fra Helsedirektoratet,

Standard Norge jobber sammen med bransjen med et dokument som angir smitteverntiltak for forsvarlig drift av bransjespesifikke næringer under covid-19-pandemien i Norge, herunder også treningssentre.

- Smitteoppblomstringer og innstramningstiltak i kommuner og regioner som gjør veilederen viktig, sier Wenche Aasmundsen i Sense. Hun driver treningssenter på Kongsberg, er medlem av NHO Service og Handel og sitter i arbeidsgruppen med Standard Norge fra bransjen sammen med Jorunn Foss fra Skullerud Sport Senter.

-Det er varierende kunnskap og forståelsen om hva treningssentre bidrar med. Særlig viktig er det at medisinsk rehabilitering for pasienter og brukere ikke stopper opp under pandemien. Bransjen vil jobbe offensiven sammen med myndighetene for felles forståelse av hva som er godt smittevern i treningssentre for ulike brukergrupper, sier Wenche Aasmundsen.

- Vi er glade for at dette prosjektet er godt i gang og mener det er viktig at bransjen selv tar tak og viser vilje til å gå foran i og sikre trygg og smittevernfaglig drift som har tillit hos både myndighetene og kunder og pasienter, sier bransjedirektør for Helse og Velferd, Torbjørn Furulund i NHO Service og Handel.

Smittesporing og varsling

Kommunehelsetjenesten har ansvar for smittesporing og skal varsle virksomheten dersom besøkende, kunder eller ansatte får bekreftet covid-19. Det er kommunehelsetjenesten som skal beslutte nødvendige tiltak, som å definere hvem som er nærkontakter til den syke og derfor skal i karantene. Nasjonale og lokale krav og anbefalinger endrer seg med endrede erfaringer og endret smittepress. Det betyr at kravene og anbefalingene vil kunne variere fra kommune til kommune. Den enkelte virksomhet har ansvar for å følge med på å ta hensyn til endringene i krav og anbefalinger. Det er virksomheten som er ansvarlig for å gjennomføre smitteverntiltak

I prosjektet deltar NHO Service og Handel, Virke og medlemsbedrifter.

Mer om prosjektet

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt