NHO Service og Handel

Innhold

-Integreringsmottak har positiv effekt

#205

Illustrasjonsfoto: Hero

Ny rapport viser at tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i integreringsmottak er positivt, og beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes.

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har Rambøll evaluerer etablering, drift og virkningene av integreringsmottak. Dette er tiltak for bedre integreringsarbeid. Evalueringen startet våren 2017 og skal avsluttes høst 2019. Rambøll skal utarbeide to delrapporter, en i 2017 og en i 2018. En endelig sluttrapport skal etter planen leveres høsten 2019.

Den første delrapporten tar for seg implementeringen av integreringsmottakene fra starten og fram til høsten i år.

– Det er for tidlig å si om integreringsmottakene oppnår målet om raskere overgang til utdanning eller arbeid. Men inntrykket så langt er at et tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg i mottak er positivt og at beboernes forutsetninger ser ut til å styrkes, sier statsråd Sylvi Listhaug i en pressemelding.

 Utover de obligatoriske tiltakene som kompetansekartlegging, karriereveiledning, opplæring i kultur og samfunnskunnskap, norskopplæring og arbeidsrettede aktiviteter, har kommunene hatt frie tøyler til å utvikle «sin» modell for integreringsmottak.

I 2016-18 skal ulike modeller for integreringsmottak prøves ut i fem kommuner: Oslo, Larvik, Kristiansand, Steinkjer og Bodø. Planen, i etterkant av prosjektperioden, er å videreutvikle tilbudet, avhengig av hvor mange asylsøkere som kommer til Norge og hva som er virkningene av de første fem mottakene.

NHO Service og Handel organiserer asylmottak og integrering. Mer om bransjen her

Se rapporten her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!