NHO Service og Handel

Innhold

Næringslivets vilje til å sette flyktninger i arbeid

#205

Faksimile Rogalands Avis

I dag, torsdag legger Hero Norge, NHO Service, Fagforbundet og Stavanger kommune fram en undersøkelse som viser næringslivets vilje til å sette flyktninger i arbeid i Rogaland.

Konferansen «Fra flukt til arbeid» i Stavanger, handler om næringslivets vilje til å sette flyktninger i arbeid i Rogaland. Bak konferansen står Hero Norge,  NHO Service, Fagforbundet og Stavanger kommune. Se mer om konferansen her.

– Opplæringen jeg fikk av Utlendingsdirektoratet (UDI) var det beste som kunne skje meg som flyktning. Det har virkelig gitt meg muligheten til å integreres i det norske samfunnet, sier Eyasu Negash Alemie til Rogalands Avis. For fem år siden flyktet Alemie fra Etiopia og kom til et asylmottak i Norge. I 2014 tok han del i UDI sitt introduksjonsprogram, som tilbys flyktninger som har fått opphold i Norge. Under den toårige introduksjonen lærte han norsk språk, og fikk en innføring i landets samfunns- og arbeidsliv. Etter fullført introduksjonsopplæring åpnet mulighetene seg for å ta videre utdanning eller å få praksisplass i en bedrift.

Alemie tok videre utdanning, men var også så heldig at han gikk rett ut i fast jobb. I dag er han engelsklærer på Hero Kompetanse på Storhaug som er medlem av NHO Srevice. Her tar han deltid praktisk-pedagogisk utdanning og mastergrad i litteratur ved Universitetet i Stavanger (UiS). Se mer om saken i Rogalands avis. 

Kartla vilje

På konferansen blir det lagt frem en ny undersøkelse som viser næringlivets evne og vilje til å bidra til integrering. Spørsmål gikk til 2000 bedrifter i Rogalandog i overkant av 20 prosent svarte. Bedriftene ble blant annet spurt om ønske om å ansatte medarbeidere med flyktningbakgrunn og deres erfaringer rundt slike ansettelser.

I undersøkelsen kommer det blant annet fram at 67 prosent av de bedriftene har ansatt arbeidere av en annen kulturell bakgrunn. Samtidig mener 54 prosent at arbeidsgivere i enda større grad må involveres i arbeidet med å øke sysselsettingsgraden blant innvandrere.

– Bedriftene føler et samfunnsansvar hva gjelder å inkludere innvandrere, men ansetter også fordi de trenger ekstra arbeidskraft, sier seniorrådgiver i  NHO Service,  Lasse Tenden til Rogaland avis.

Se undersøkelsen her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!