NHO Service og Handel

Innhold

-Utbytte er ikke dominerende motiv

Tor Brekke

- Gode tjenester for sårbare brukere og riktig bruk at fellesskapets midler over tid sikres best gjennom åpne anbudskonkurranser med påfølgende streng kontraktsoppfølging og tilsynsaktivitet, fremhever styreleder Tor Brekke i Hero Norge AS.

"Vi kjenner oss ikke igjen i at utbytte til eiere skal være det dominerende motiv hos ledere og ansatte i private bedrifter på helse- og velferdsområdet". Det skriver vår medlemsbedrift Hero i høringssvar om adgangen til å reservere anskaffelser for ideelle organisasjoner.

Hero er en stor og viktig aktør i drift av asylmottak og integrering. I høringsuttalelsen heter det:

"Hero Norge har vært en aktør på flyktningefeltet i mer enn 30 år. Vi er sterkt engasjert i dette fagfeltet og både oppdragsgivere og brukere har ved utallige anledninger anerkjent at vi gjør et viktig arbeid av stor samfunnsmessig verdi. Da passer det dårlig å legge til grunn et premiss om at vår type virksomhet har til formål å skape profitt for eierne, mens ideelle organisasjoner arbeider for «et sosialt formål eller for samfunnets beste». Vi mener det må være en viktig oppgave for Nærings- og fiskeridepartementet å fremheve den avgjørende viktige rolle privat næringsliv spiller også i helse- og sosialsektoren".

Kvalitet

Hero skriver videre om kvalitet:

"I høringsnotatet fremholdes at «Ideelle organisasjoner og virksomheter er opptatt av brukernes medvirkning på individ- og systemnivå og har hatt tradisjon for å skape nye tjenestetilbud» Vi ser også at mange ideelle aktører har et godt brukerperspektiv. Imidlertid er det ikke grunnlag for å hevde at ideelle organisasjoner jevnt over er sterkere på dette området enn private kommersielle aktører".

Høringsvar

Høringen

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!