NHO Service og Handel

Innhold

-Gi dem utdannelse. Gi dem muligheter!

panel

Fra venstre: Ingeborg Grimsmo (kommunikasjonsdirektør i UDI), Grethe Brochmann (professor UiO) og Frode Forfang (direktør UDI). (Foto: Baard Fiksdal)

Norge har nå den laveste tilstrømning av asylsøkere siden 1990-tallet og arbeidsinnvandringen er synkende. Trenden vil trolig snu og land utenfor Europa blir meget viktig for Norge.

Dette var viktige konklusjoner fra ”Arbeid, familie og flukt - Hvordan blir innvandringen framover?”, som ble arrangert av UDI i Arendal i dag. Dette var en panelsamtale med Frode Forfang (direktør UDI), Grethe Brochmann (professor UiO), Frøy Gudbrandsen (politisk redaktør Bergens Tidende) og Rolf Røtnes, (fagdirektør Samfunnsøkonomisk analyse).

De siste årene har det kommet relativt få asylsøkere til Norge. I 2018 tok vi imot mer enn dobbelt så mange arbeidsinnvandrere som flyktninger. Panelet diskuterte mulige scenarier. 

En viktig trend i Norge nå er familiegjenforening og at dette blir en viktig faktor fremover. De største gruppene kommer fra India, Thailand og Filipinene. Dette er grupper som tradisjonelt har klart seg godt i Norge. Mange land konkurrerer om å få de som er ressurssterke, ferdig utdannet og som kan gå rett inn i arbeidslivet. Slike er meget god butikk for Norge.

EØS-området avtar

Også EØS-innvandringen har vært meget økonomisk gunstig for Norge, men dette vil trolig vil avta. Den desidert største gruppen i Norge er polakker og mange av disse er i bygg og anlegg. Nivået i denne bransjen er nå preget av gode konjunkturer og blir karakterisert som unormalt høyt.

Når helse og velferd og andre bransjer vil ha sterkt økende behov for arbeidskraft så vil man trolig måtte hente fra land utenfor Europa.

-Dette kan skje på samme uproblematiske måte som da vi tidligere hadde stor nytte av sjøfolk fra Filippinene, men dette vil gi politiske utfordringer, sa Frode Forfang.

Lav utdanning

Vi vil også se en økende konkurranse om jobber som krever lite utdannelse.

Grethe Brochmann har ledet de to Brochmann-utvalgene som kartla langsiktige konsekvenser av innvandring på norsk velferd og økonomi. Hun siterte en viktig konklusjon:  Noe av smarteste og mest lønnsomme Norge kan gjøre er at de asylsøkere som er innvilget lovlig opphold blir satset på.

- Gi dem utdannelse. Gi dem muligheter, sa Brochmann.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!