Hurtigsporet for flyktninger skuffer

Tor Brekke

Tor Brekke er elder av Hero

Et hurtigspor for å få flyktninger raskere i arbeid ble etablert i 2016, men spiller liten rolle i det kommunale flyktningarbeidet, viser ny studie.

Alle er enige om at flyktninger bør komme raskt ut i jobb. Hvorfor er det da så vanskelig å få det til i praksis?

Dette spørsmålet stiller universitetslektor Ida Martine Pettersen og professor Marit Aure ved UiT Norges Arktiske Universitet. Sammen har de gjort en studie av arbeidet for flyktninger i en norsk kommune, og et viktig funn er at samarbeidet mellom ulike etater halter.

- Vi fant at arbeidet med oppfølging av flyktninger var for dårlig forankret blant veiledere og ansatte som jobber med flyktninger i Nav og i kommunen, sier Aure til  bladet Velferd.

Svært motiverte

- Vi opplever at flyktninger jevnt over er svært motivert for jobb. De fleste har også større utbytte av norskopplæring og oppfølgingsinnsats tilpasset en relevant arbeidssituasjon enn ren klasseromsundervisning. Derfor er det synd at hurtigspormodellen ikke har gitt bedre resultater, sier Tor Brekke, leder av vår medlemsbedrift Hero.

Integreringskonferansen 2019

- På Integreringskonferansen 2019, som ble arrangert mandag og tirsdag denne uken, ble det presentert flere gode eksempler på vellykkede forsøk med rask overgang til arbeid kombinert med norskopplæring og annen bistand. En fellesnevner for disse forsøkene er nært samarbeid med arbeidsgiversiden og særlig privat næringsliv. Arbeidsgivere og næringslivsaktører bør trekkes enda sterkere inn i utforming av løsninger på dette området, sier Tor Brekke.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt