NHO Service og Handel

Innhold

Enslige mindreårige asylsøkere

Nyhet, Asylmottak og integrering

Publisert

Ny lov for enslige mindreårige asylsøkere (Omsorgssenterloven) er ute på høring. NHO Service barn og unge stiller seg svært kritiske til å løfte enslige mindreårige asylsøkere ut av barnevernet.

NHO Service barn og unge stiller seg svært kritiske til å løfte enslige mindreårige asylsøkere ut av barnevernet. Vi mener at dette ikke er til barnets beste og vil ikke kunne ivareta barna på en god måte og i henhold til barnets rett til beskyttelse og god omsorg. Det er videre lite hensiktsmessig å forskyve integreringen med vesentlig risiko for eskalering av barnets utfordringer og lavere tillit til et land som de hadde tro på skulle gi dem en fullverdig status som barn i henhold til barnekonvensjonen.

Se høringssvaret her

Mer om saken 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!