NHO Service og Handel

Innhold

Ny utredning: «Trygge rammer for fosterhjem»

#205

Illustrasjonsfoto: ColourBox.com

-Vi ønsker å gratulere Fosterhjemsutvalget og Barne- og likestillingsdepartementet med en fyldig rapport. Den setter et viktig fokus på den uvurderlige innsatsen som fosterforeldre gjør hver eneste dag for barn som skal ha en god oppvekst fylt med trygghet, tilhørighet og omsorg, sier Maria Reklev som er bransjedirektør i NHO Service og Handel.

-Det er særlig viktig at fosterfamilier har rettigheter og rammer som rommer de særlige utfordringene de har utover det som vi kan oppfatte som "vanlig" nettopp for å kunne møte dem på en adekvat måte, sier Reklev. Hun ser frem til at utredningen nå skal ut høringen. NHO Service og Handel vil gi kommentarer utfra våre erfaringer og kunnskap om fosterhjemsomsorgen.

Utredning: «Trygge rammer for fosterhjem»

Fosterhjemsutvalget ble oppnevnt i april 2017, og har vært ledet av Ellen Seip. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien.

Formålet har vært å utrede rammevilkårene, og å foreslå endringer som kan føre til større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak.

– Behovet for nye fosterhjem i Norge er stort, og mange barn og unge venter for lenge på det riktige fosterhjemmet. At ulike familier åpner hjertene og hjemmet sitt for et nytt barn eller en ungdom er et flott valg det står stor respekt av. Så må vi som myndigheter se på hvordan vi best mulig kan legge til rette for de som blir fosterfamilier, sier statsråd Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Fosterhjemsutvalget foreslår
  • Rammebetingelser som støtter opp under forståelsen av fosterhjemmet som en familie, der barnet inngår som familiemedlem.
  • Omlegging av økonomiske rammer til fosterforeldre som gir større grad av standardisering og rettighetsfesting av økonomiske forhold enn det som ligger i dagens system.
  • Bedre samordning og samarbeid mellom tjenester.
  • Tilpasninger i trygd, skatt og pensjon til fosterforeldre.
  • Oppfølging i form av tiltak, hjelp og støtte til fosterhjemmet som er tilpasset barnets og fosterfamiliens behov.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!