NHO Service og Handel

Innhold

Stortinget sier trolig nei til forbud mot privat barnevern

Barn

Fremtiden for barnevernet skal behandles av Stortinget mandag 28. mai.

Stortinget sier trolig nei til Arbeiderpartiets forslag om å fase ut private barnevernsaktører, melder NTB.

Saken skal behandles av Stortinget mandag 28. mai. Flertallet i familie- og kulturkomiteen vil ifølge NTB at forslaget fra Ap vil bli stemt ned. Konkret vil Ap at regjeringen utreder hvordan kommersielle aktører kan fases ut, slik at hele barnevernet drives i offentlig og ideell regi.

Flertallsinnstilling fra Frp, Venstre og Høyre er slik:
1) Stortinget ber regjeringen utrede behovet for private barneverntjenester, og vurdere regulering og andre tiltak for en bedre bruk av private aktører i statlig og kommunalt barnevern.

2) Stortinget ber regjeringen videreføre egne anbud for institusjonsplasser for ideelle barnevernsaktører. I tillegg bes regjeringen vurdere hvordan det, innenfor rammen av regelverket, kan reserveres volumer for ideelle leverandører som selger fosterhjemstjenester.

Komiteens flertall

Komiteens flertall, (Høyre, FrP og Venstre), viser til at kommunalt og statlig barnevern over flere år har benyttet private aktører, både ideelle og kommersielle, for å oppnå dette. Flertallet viser til brev av 16. april 2018 fra statsråd Linda Hofstad Helleland som stadfester at «Flertallet av oppholdsdagene i barnevernsinstitusjoner i 2017 var i private institusjoner. Kommersielle leverandører stod for 32,4 prosent av oppholdsdagene, ideelle for 25,4 prosent og statlige for 42,2 prosent. Andelen oppholdsdager i ideelle institusjoner har økt med om lag 5 prosentpoeng de siste 10 årene, mens tilsvarende andel i kommersielle institusjoner har økt med om lag 2 prosentpoeng.»

Flertallet viser videre til at statsråden også sier følgende:
«Rekruttering av et tilstrekkelig antall fosterhjem er en sentral og vedvarende utfordring i barnevernet. Private aktører har over flere år bidratt til å dekke behovet for fosterhjem. I 2017 var det i gjennomsnitt om lag 510 barn i fosterhjem tilknyttet private, ideelle og kommersielle, leverandører. Av disse var om lag 330 i fosterhjem tilknyttet kommersielle leverandører.»

Flertallet viser til at regjeringen i 2015 inngikk en samarbeidsavtale med ideelle leverandører om leveranser av helse- og sosialtjenester. Oppfølging av avtalen skjer blant annet gjennom en tiltaksplan for å bedre de ideelle tjenesteleverandørenes rammebetingelser.

Arbeiderpartiets Kari Henriksen sier til NTB at han er skuffet over manglende støtte i Stortinget til forslaget om å fase ut kommersielle aktører fra norsk barnevern.

Se innstillingen her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!