NHO Service og Handel

Innhold

Barnevern trenger samarbeid

Inga Marte Thorkildsen

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, ønsker å forby at private drifter barnevern på oppdrag for det offentlige. (Foto: Åsmund Holien Moe).

Inga Marte Thorkildsen (SV) mener i Klassekampen 6. september at private bør kastes ut av barnevernet fordi de har et profittmotiv og ikke er opptatt av barnas beste. I dagenes avis får hun svar av Maria Reklev.

Innlegget er signert Maria Reklev, direktør for barn og ungdom, NHO Service og Handel og er som følger:
Inga Marte Thorkildsen mener i Klassekampen 6. september at private bør kastes ut av barnevernet fordi de har et profittmotiv og ikke er opptatt av barnas beste.

Samfunnet er grunnleggende avhengig av private institusjoner og private fosterhjem som setter barnets beste først. De økonomiske motivene er helt underordnet. En Menon-rapport utført for NHO Service og Handel viser at marginene innenfor barnevern bare var to prosent i 2018, og at tre firedeler av overskuddet gikk tilbake til drift. Videre var beløpet som gikk til selskapsskatt syv ganger høyere enn beløpet som gikk til utbytte.

Vi antar at Thorkildsen er klar over at Barne- og familieetaten, samt nasjonale anbud, setter tydelige krav til alle som leverer tiltak på vegne av det offentlige. Kravene gjelder bemanning, soliditet, medvirkning og rapportering for å nevne noe. Kravene er de samme for ideelle og kommersielle.

Vi antar at Thorkildsen er klar over at kommunen først dekker behovet ved hjelp av egne plasser, dernest forespør de ideelle og til slutt kommersielle aktører. Vi vil også minne om at det i 2017 gikk ut et anbud som kun var forbeholdt de ideelle og der kommersielle ikke kunne delta. Behovet ble ikke dekket, verken i egne tiltak eller hos de ideelle. Etaten måtte derfor i andre runde åpne for de kommersielle. De trengte kapasiteten. De trengte kompetansen.

Thorkildsen burde anerkjenne at kommersielle over tid har utviklet en særlig kompetanse på barn med komplekse behov, og at de svært ofte får de som har det som vanskeligst. Tall fra Bufdir viser at plasseringer på «atferd høy» har kommersielle og ideelle henholdsvis 66 prosent og to prosent. Dette er etter at anbud innenfor «atferd høy» har vært reservert ideelle i første omgang. Vi tror at Bufdir velger plasseringer som møter deres kriterier for barnets beste.

Thorkildsen hevder at enkelte tiltak gir uttrykk for at barn sliter mer enn det de egentlig gjør for å kunne holde på dem slik at de kan tjene mer penger. Dette er en grov påstand som hun må dokumentere. Det er ikke en virkelighet vi kjenner oss igjen i. Et økende antall barn på institusjon sliter med komplekse psykiske vansker. De fungerer dårligere enn før i grupper og har en lengre rekke med tiltak i bagasjen. Dette burde Thorkildsen ta et dypdykk i.

Det er barneverntjenesten og Barne- og familieetaten som gjør vedtak. Videre utføres det tilsyn og kontroller jevnlig både av etaten selv og fylkesmannen. Vi har tillit til at de gjør en god jobb for å sikre god omsorg for barnevernsbarn. Det vil vi tro at Thorkildsen også har.

Thorkildsen retter kritikk mot anbudssystemet og mener at det svekker vern av barn. Det er godt mulig at det finnes bedre systemer, men så langt har også anbud medført vesentlig bedre og hyppigere kontroll med samtlige tiltak innenfor barnevernet. Dette er kvalitetssikring som fungerer.

Kritikken mot de private barnevernstiltakene, som er drevet som AS, dreier seg ofte om arbeidsforhold. Heldigvis har oppdragsgiver gode kontroller og tilsyn. NHO Service og Handel står for ordnede forhold for ansatte. De aller fleste har tariff som er forhandlet mellom partene i arbeidslivet, og ja, de bruker medleverturnus, som nå Oslo kommune ønsker å innføre og som er ønsket av barna og de ansatte. Våre medlemmers bruk av konsulenter er nå under tre prosent.

Barnevernet får styrket tillit når man har rett tiltak til riktig tid. Viktig er individtilpassede tiltak, fungerende medvirkning og god tilstedeværelse av kompetente fagpersoner. Slik kan man gi muligheter for en god barndom og et godt voksenliv. Det er uvesentlig hvem som utfører oppdraget, offentlig eller privat, bare resultatet for barnet er best mulig. Vi kan ikke være bekjent av at vi om fem, ti eller 20 år skal være nødt til å møte tidligere barnevernsbarn med unnskyldninger og erstatninger grunnet offentlig omsorgssvikt. La oss fokusere på å skape et stadig bedre barnevern – et barnevern som gir muligheter. Vi kan klare det sammen.

Maria Reklev
, direktør for barn og ungdom, NHO Service og Handel 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!