NHO Service og Handel

Innhold

Enetiltak som vern og omsorg for barn

holder hender

DNs leder 16. oktober går kraftig ut mot private aktører og Bufdir i barnevernet. DN refererer til VG og påstander om at «bukken passer havresekken» i barnevernet. Det er ikke riktig, skriver Maria Reklev og Morten Nybakk i Dagens Næringsliv.

Innlegget fortsetter som følger

Det er offentlige barnevernsmyndighet som fatter alle vedtak og begrunner tiltak. Det er slett ikke slik at personer som arbeider både i det offentlige og i det private fatter vedtak om plassering i tiltak som i neste omgang driftes av den samme ansattes biarbeidsgiver.

Bufdir gjennomførte i fjor en total gjennomgang av 6000 ansatte med tanke på dobbeltroller og konkluderte med at systemet fungerer slik det skal.

Staten plasserer først i egne institusjoner, deretter hos ideelle og til slutt hos kommersielle. Etter plassering ville det ikke være forsvarlig om fagpersoner som ivaretar barnet, ikke uttrykker sin vurdering av omsorgssituasjonen og barnets behov.

Det er ikke alltid slik at barnet er tilstrekkelig utredet i forkant av en plassering, og det kan avdekkes problematikk i etterkant. Men plasserende enheter lar ikke andre bestemme over seg, og det skal de ikke heller. De sitter med det fulle og endelige ansvaret.

Enetiltak er underlagt de samme krav, godkjennelser og tilsyn som alle institusjoner. Kostnadene er høyere enn ved gruppetiltak, grunnet krav til bemanning, men risikoen ved hærverk, oppskaleringer mm ligger til oppdragstager.

Menon Economics viser at marginene i 2017 lå på fem prosent og at innbetalt skatt lå godt over seks ganger utbyttet og at rundt 75 prosent ble tilbakeført til selskapene.

Morten Nybakk, leder av bransjeutvalg. 
Maria Reklev
, ansvarlig for barn og unge i NHO Service og Handel

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!