NHO Service og Handel

Innhold

Ny rapport om barnevern

Nyhet, Helse og velferd, Barn og ungdom

Publisert

Barnevern

Målet er å få ny kunnskap om når det svikter og når det går bra i barnevernets arbeid. En ny rapport fra Helsetilsynet har gjennomgått 106 barnevernssaker.

rapport

Rapporten ser på prosess og innhold i et utvalg enkeltsaker. Gir ny kunnskap om når det svikter eller går bra, hva som eventuelt svikter og hvorfor det svikter eller går bra. Og belyser kvaliteten i barnevernets faglige avveininger og vurderinger.

Rapporten "Det å reise vasker øynene" viser at barnevernstjenestene ikke henlegger alvorlige bekymringsmeldinger, men også at ikke alle meldingenes tema følges opp i tråd med alvoret.  Videre viser gjennomgangen at i situasjonene som fører til akutte flyttinger, er sakene alvorlige og av en karakter som gjør det nødvendig å beskytte barnet.

Helsetilsynet har flere anbefalinger, blant annet at barnets erfaringer og synspunkter må tas inn i de barnevernfaglige analysene, tillegges vekt og drøftes som ledd i beslutninger om hjelpetiltak, akutte flyttinger eller omsorgsovertakelser.

- Viktig rapport

- Det er viktig for barn og for oss alle at alle saker som meldes til barnevernet gjennomgås grundig basert på høy kompetanse og forståelse for alle parter. Hver dag er det barnevernsansatte som må foreta vurderinger med stor betydning for det enkelte barn. Til det kreves det kompetanse men og nok ressurser i form av robuste barnverntjenester med de beste fagpersonene og at det faktisk er nok av dem, sier Maria Reklev som har ansvar for barn og unge i NHO Service og Handel.

Se rapporten

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!