NHO Service og Handel

Innhold

Ny strategi for lavinntektsfamilier

barn

Over 110.000 barn og unge vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Det vil regjeringen gjøre noe med. NHO Service og Handel har representert NHO i arbeidet med en strategi for lavinntektsfamilier som nylig ble lansert av Barne- og familiedepartementet.

- Vi veit at desse barna har høgare risiko enn andre for ei rekkje påkjenningar i oppveksten, til dømes færre venar, dårlegare helse, trongare bustadar og større risiko for å falle utanfor arbeidslivet og igjen få låg inntekt som vaksne. I tillegg går dei i mindre grad i barnehage og skolefritidsordningar, og har dårlegare læringsutbytte i skulen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i en pressemelding.

- En av de viktigste tiltakene for å bedre situasjonen for barn og deres foreldre er at foreldrene kommer i jobb. Vi har en unik mulighet til å bidra inn i dette samfunnsoppdraget med både å sette fokus på og fortsette inkludering av arbeidstagere med hull i CV'en som flere i NHO fellesskapet allerede gjør. Metoden "Ringer i Vannet" er et svært godt eksempel på det og alle de tiltak som våre medlemmer ellers har som sin rekrutteringsstrategi, sier Maria Reklev, direktør for barn og unge i NHO Service og Handel.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt